www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Honorar za projektno delo
24.11.2006

Vprašanje:

Najela me je oglaševalna agencija za projektno delo. Gre za enega večjih projektov, se pravi tudi finančno. Agencija je projekt dobila zaradi mojih osnutkov oblikovalskih rešitev, ki so bile sprejete s strani naročnika. Zaradi varnosti bi rad z njimi sestavil avtorsko pogodbo.

Koliko imam pravico zahtevati honorarja za takšno projektno delo? Oziroma koliko je najmanj, ki mi pripada po zakonu. Kakšne so moje pravice? Agencija ima že najbrž pripravljeno ponudbo, seveda v svojo korist. Zato bi rad eno ponudbo sestavil tudi sam.

Odgovor:

Zakon ureja obligacijskopravna razmerja na način, da določa obliko, obvezno vsebino pogodbe, način izvrševanja in podobno, ne ureja pa materialnega dela vprašanja oz. ne določa koliko je lahko neko avtorsko delo vredno. To je predvsem odraz razmer na tržišču, kjer se cene oblikujejo glede na ponudbo in povpraševanje.
 
Predlagamo, da se pozanimate pri posameznikih ali drugih podjetjih, koliko je takšno avtorsko delo vredno na trgu in razmislite kolikšen je znesek, za katerega ste vi pripravljeni to delati.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura