www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Samozaposlenost in zaposlovanje drugih
30.11.2006

Vprašanje:

Sem samozaposlen v kulturi kot restavrator in vodim knjigo prihodkov in odhodkov. Ministrstvo mi plačuje prispevke za socialno zavarovanje. Zaradi obsega terenskega dela bi rad zaposlil študente preko napotnice oziroma koga preko avtorske pogodbe. Naročnik del pa vztraja, da sklene pogodbo samo z mano in mu jaz izstavim račun za celoten znesek.

Kako to vpliva na preseganje dohodkovnega cenzusa (da mi ministrstvo še plačuje prispevke), ki upošteva dohodke, ki so zakonsko določeni kot vir dohodnine in ali se zneski, ki jih plačam študentskemu servisu ali avtorski agenciji, tudi štejejo med te bruto dohodke, ki jih cenzus zajema?

Kateri znesek na obrazcu se upošteva za cenzus, če pogledam na obrazec za davčni obračun od akontacije dohodnine od dohodka (obr. DOHDEJ št. 11)? Ali je to osnova za akontacijo dohodnine (št. 16) ali davčno priznani prihodki (št. 3)?

Odgovor:

Osnovni pogoj za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi je, da oseba opravlja samostojno specializiran poklic, to pomeni, da ne zaposluje drugih delavcev (2. odstavek 2. člena Uredba o samozaposlenih v kulturih). Res je, da če za vas oseba dela preko študentske napotnice ali avtorske pogodbe, de facto ne gre za zaposlitev, vendar to vseeno ni v duhu uredbe in namena plačevanja socialnih prispevkov s strani ministrstva.

Glede na to, da je vaše vprašanje eksplicitno vezano na finančne postavke, kar ne sodi v pravi pravni nasvet po zakonu o brezplačni pravni pomoči, menimo, da je bolje, da ga naslovite na www.racunovodja.com ali neposredno na DURS, kjer tudi nudijo brezplačno svetovanje glede davkov.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura