www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Vodenje knjig in zavarovalne osnove
30.11.2006

Vprašanje:

Sem samozaposlen v kulturi. Lani sem zaradi novega cenzusa moral voditi poslovne knjige, letos pa sem spet "normiranec". Glede na davčni obračun, ki sem ga moral oddati, se uvrščam v višjo zavarovalno osnovo za prispevke (1,5 bruto osnove), saj  mi k davčni osnovi prištevajo tudi plačane prispevke (plačujem jih sam).

Na moji izpostavi Dursa pravijo, da tako pač je, da mi ne morejo tako kot drugim normirancem v kulturi upoštevati zgolj davčne osnove (brez prispevkov), temveč mi na podlagi oddanega obračuna, tako kot vsem s.p., k dobičku prištevajo tudi plačane prispevke.

Po njihovi razlagi sem bil lani s. p. in me glede prispevkov tako obravnavajo tudi letos, čeprav sem uradno normiranec. Jaz pa trdim, da bi mi morali upoštevati zadnjo dohodninsko odločbo in tam navedeno davčno osnovo, po kateri bi glede prispevkov ostal tam, kjer sem bil doslej. Torej, glede akontacije dohodnine sem normiranec, glede prispevkov me tretirajo kot s. p., čeprav se moj formalni status v tem času ni spremenil (in sem knjige vodil na podlagi zakona, ki ni veljal niti leto dni in v nasprotju z nekaterimi drugimi popravki ni veljal za nazaj...).

Glede znižanja prispevkov so me napotili na Zpiz. Na Zpizu pravijo, da nimajo nič z višino prispevkov, temveč je to stvar Dursa. Kjer seveda pravijo, da moj status ni nič drugačen od s. p., čeprav so pri sami obravnavi potem razlike (kot že rečeno, upoštevanje plačanih prispevkov). In da je tako pač v zakonu.

V zadnjih mesecih (glede na povprečje zadnjih 12 mesecev) moja neto plača po plačanih prispevkih in akontaciji dohodnine znaša 120.000 sit, bruto nekaj manj kot 290.000: krepko več kot polovico mi jo torej pobere država (povprečna obremenitev plač z davki in drugimi dajatvami v Sloveniji pa znaša okoli 36 odstotkov). Kako bi torej bilo prav?

Odgovor:

Ker nismo davčni strokovnjaki, bi težko postavili verodostojno stališče glede opisanega problema. Tovrstna vprašanja se lahko rešujejo le v okviru pritožbe na določeno odločbo, ki je za vas sporna in kasneje v morebitnem upravnem sporu (tako se oblikuje tudi praksa za izjemne primere, ki jih zakon izrecno ne predvideva). Če ste že zamudili rok za ustrezno pritožbo, potem se pritožite zoper naslednjo, ki bo v navedenem smislu sporna.

Lahko pa storite še naslednje:
- na vodjo vaše DURS naslovite pisno zahtevo za pojasnitev, na katerih pravnih podlagah vam obračunavajo prispevke tako kot vam jih;
- enako vprašanje, kot ste ga postavili nam, lahko postavite na spletni strani www.racunovodja.com, kjer odgovarjajo računovodski strokovnjaki;
- na Ministrstvo za finance Davčni urad RS pa lahko vaše vprašanje v neki bolj splošni obliki podate tudi kot zahtevek za dostop do informacij javnega značaja. Vse o tem si lahko preberete na spletni strani www.pic.si - NVO - vodič po pravu za NVO.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura