www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Stečaj zavoda
30.11.2006

Vprašanje:

Kakšna je procedura, če želi kulturni zavod v zasebni lasti objaviti stečaj in pri tem nima obveznosti do države, temveč do posameznikov? Ali mora zavod v takem primeru narediti finančno revizijo, oziroma kako kontrolo, da potrdi stečaj?

Odgovor:

Stečaja ne more razglasiti sam zavod. Potrebno je podati predlog krajevno pristojnemu sodišču, ki izvede postopek stečaja.

Stečaj se bo lahko izvedel, če  sredstva zavoda ne zadoščajo za poplačilo upnikov (če je aktiva večja kot pasiva) - nasprotnem primeru bo potrebna likvidacija. Prav tako je stečaj zavoda možen, če ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda, kar je običajno določeno v ustanovnem aktu. V zvezi s stečajem morate upoštevati Zakon o finančnem poslovanju in Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (seveda tudi ustrezna določila Zakona o zavodih - 55. člen).

Ob vložitvi predloga za stečaj je potrebno priložiti vso finančno dokumentacijo iz katere je razvidno, da obstaja nelikvidnost in nesolventnost zavoda - vendar za to ni potrebna revizija neodvisne revizije.

To, ali so upniki zasebniki ali iz javnega sektorja, ni okoliščina, ki bi na karkoli vplivala.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura