www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Normirani stroški pri polovični zaposlitvi
11.12.2006

Vprašanje:

Imam urejen polovičen status kulturnice, polovično pa sem zaposlena. Težavo imam v tem, ker mi davčna uprava noče priznati normiranih stroškov za tisti del moje zaposlitve, ki se nanaša na samostojno kulturno dejavnost.

Ministrstvo za kulturo, ki si situacijo razlaga tako kot jaz, sem prosila, da se neposredno poveze z Ministrstvom za finance z namenom, da med seboj skušajo doseči soglasje. Ministrstvo za kulturo je to že storilo in upam, da odgovor dobim čim prej. Na davčno upravo sem vložila zahtevka za normirane stroške in za 15% osebno olajšavo.

Na davčni upravi so mi predlagali, da se v primeru, če bo končna odločitev negativna (da torej nisem upravičena do teh normiranih stroškov), lahko na negativno odločbo davčne uprave pritožim. Ali bom stroške tega postopka nosila jaz, če se bo kasneje sprožil ustavni spor? Ali obstaja kakšna možnost, da v tem primeru zadevo v reševanje prevzame katera druga stranka, ki bi bila tudi pripravljena kriti te stroške - recimo Ministrstvo za kulturo ali kak drug organ s tega področja?

Odgovor:

Ker so taki primeri očitno zelo redki in ker tudi nismo davčni eksperti, bi težko podali verodostojno mnenje glede normiranih stroškov. V takem primeru je najbolje, da vložite zahtevo za priznanje normiranih stroškov. Če bo davčni urad vašo zahtevo z odločbo zavrnil, se boste lahko na to pritožili in kasneje tudi sprožili upravni spor. Le tako se namreč skozi obravnavanje pritožbe na drugi stopnji in kasneje morebiti na sodišču oblikujejo dokončna strokovna stališča na posamezno temo, ki sicer v zakonu ni predvidena. Sicer pa zaposlitev ne bi smela biti ovira glede upoštevanja statusa kulturnice.

Stroške upravnega spora bi seveda morali nositi vi. V primeru, da bi tožbo izgubili, bi morali poravnati tudi stroške nasprotne stranke.

Ministrstvo za kulturo ne more vstopiti namesto vas v tožbo. Bi pa zanesljivo lahko Ministrstvo za kulturo izposlovalo pri Ministrstvu za finance uradno stališče do tovrstnega problema. To bi bila tudi najkrajša pot do rešitve - torej da Ministrstvo za finance poda uradno stališče glede problema.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura