www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delo za tuje podjetje
15.1.2007

Vprašanje:

Za 3 mesece nameravam iz Slovenije delati za podjetje, ki je v tujini. Kako poteka plačevanje akontacije dohodnine in plačilo davka? Kateri je najboljši način za plačilo, da plačam najmanj davka?

Odgovor:

Zakon o dohodnini (Zdoh-2, Ur.l. št. 117/2006) v 5. členu določa, da je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.

Za obravnavo dohodka je relevanten način, kako je bil dohodek dosežen: ali gre za dohodek iz dejavnosti ali zaposlitve.

Pri določanju vrste dohodka so pomembna pravila določanja dohodka, ki jih opredeljuje 18. člen Zdoh-2, in so podrobneje opredeljena v 35., 36. in 46. členu zakona. Glede na to definicijo se potem obračuna tudi akontacija dohodnine. Poglejte torej, v katero definicijo sodi vaše delo.

Davčna osnova je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane stroške, ki vprimeru dohodka iz zaposlitve znašajo 10 %, v primeru dohodka iz dejavnosti pa 25 %, kot odhodki se priznajo tudi stroški prehrane in prevoza v tujino, itd. Od opredelitve dohodka je odvisen tudi način obračuna in plačila akontacije. Če gre za dohodek iz dejavnosti, je potrebno paziti tudi na izogibanje dvojnemu obdavčevanju (da ne boste plačali davka, če ga je za vas plačal že delodajalec oziroma naročnik).

Način vložitve napovedi, uveljavljanja odbitkov in plačevanja davka se razlikuje glede na zgoraj navedeno razliko med dohodki. Najbolje je, če se glede tega, za kakšen dogodek gre, posvetujete z davčnim svetovalcem, ki vam potem tudi podrobneje razloži postopek.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura