www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Potrdilo o prejemu donacije
16.1.2007

Vprašanje:

Zanima me, kako izdati potrditev o prejemu donacije? Ali obstaja kak obrazec?

Odgovor:

Posebnega obrazca za potrditev sprejema donacije ni, lahko pa ga sestavite sami.

V njem točno napišite podatke o donatorju in o prejemniku (ime, naslov oziroma sedež in davčne številke). Potrdilo naj seveda vsebuje navedbo zneska prejete donacije, datum, kraj in podpis prejemnika donacije. V kolikor niste imeli sklenjene pogodbe o donaciji, ki bi določala namen same donacije, je koristno, da na potrdilu navedete tudi namen donacije, oziroma za kaj se sredstva namenjajo. Pri tem upoštevajte, da je donacija praviloma dana kot splošna podpora za delovanje prejemnika oziroma za določen namen, od katerega donator nima neposredne koristi. In nazadnje, namen donacije ne more biti opravljanje določene storitve za donatorja.

Če je prejemnik pravna oseba in bi želel donator svojo donacijo uveljavljati kot olajšavo pri dohodnini (po prejšnjem zakonu za leto 2006) ali kot olajšavo pri davku na dohodek pravnih oseb, je koristno, da prejemnik v potrdilo vključi izjavo, da izpolnjuje pogoje za uveljavljanje takšne olajšave.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura