www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Cenzus za vodenje knjig in računi
1.2.2007

Vprašanje:

Od 01.01.2005 sem samozaposlena v kulturi - samostojni novinar. Zanima me, kdaj postanem veliki davčni zavezanec, ki je dolžan voditi računovodstvo?

Ali gre v tem primeru za znesek, ki je v tolarjih znašal 5.000.000 (namenoma pišem v tolarjih, ker smo podatke o tem tudi oddajali v tolarjih) in za kakšen znesek gre - bruto ali neto? Ali se stroški za malico, potni stroški, dnevnice, plačila hotelov in drugo, ki nam jih podjetje nakazuje kot honorar, od tega odštejejo?

Nejasnosti nastajajo namreč zaradi višine zneska, ki je povezana z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave (15% + 25%) normiranih stroškov, saj je ta znesek v času, ko smo v letu 2006 oddajali vloge za leto 2007, znašal 6.000.000 tolarjev.

Ali med tem obstaja kaka povezava oziroma? Lahko veliki davčni zavezanec sploh uveljavlja posebno olajšavo? Kar nekaj kolegov je namreč od Davčne uprave že prejelo potrdila za olajšavi (15% + 25%) kljub temu, da so presegli mejo 5.000.000 bruto, vendar pa niso dosegli meje 6.000.000 bruto, ob tem pa niso vložili zahtevka za identifikacijo za DDV.

Zanima me tudi, ali je mali davčni zavezanec dolžan izdajati račune? Ali lahko delodajalec in mali davčni zavezanec to lahko uredita na drugačen način (npr. z rednimi mesečnimi poročili o opravljenem delu, ki so podlaga za izplačilo honorarja, dogovorjenega s pogodbo med obema stranema)?

Odgovor:

Po novi davčni zakonodaji, ki skoraj v celoti velja od 1. 1. 2007, velja po Zakonu o dohodnini (3. odstavek 47. člena) za samozaposlenega v kulturi naslednje:

Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih - za druge predpise se ne štejejo davčni predpisi,
2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 eurov,
3. ne zaposluje delavcev.

Prvi odstavek 59. člena pa določa: "(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona, se upoštevajo normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov."

Kar se tiče izstavljanja računov: bistveno je, da ima plačnik vaše storitve pravno podlago za izplačilo zneska. Če imata neko stalno razmerje, potem je zanesljivo najbolj pregledno za oba, da imata sklenjeno pogodbo o sodelovanju, kjer so določeni pogoji sodelovanja in cena vaših storitev.

Primerno je tudi, da se določi mesečno poročilo, če je narava dela taka. Do določenega dne v začetku meseca pa skupaj s poročilom o delu izdate račun za opravljene storitve v preteklem mesecu.

Glede ostalega pa zaprosite za mnenje davčni urad. Več o tem tudi v Artservisovem članku Vodenje poslovnih knjig.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura