www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

(Ne)upravičenost zastonjskih preizkusov
15.2.2007

Vprašanje:

Kot oblikovalec bi želel izvedeti, ali ima potencialni delodajalec pravico zahtevati po eni izvedeni neplačani oblikovni predlogi še drugo prav tako neplačano, da bi se odločil o izbiri med kandidati iskalci zaposlitve?
Razumem namreč en preizkus ali pa preizkusno delavno razmerje z nižjim plačilom, nikakor pa ne dvojnega zastonjskega preizkusa, ob katerim nisem bil soočen z delavnim mestom, oziroma povabljen na razgovor.

Odgovor:

Žal situacija, ki jo opisujete, ni osamljen primer. Če se odločite, da boste sodelovali v ponovnem postopku, vam predlagamo, da se pod predlogo podpišete (s tem izkazujete, da gre za avtorsko delo), delodajalca pa pisno obvestite, da boste predlogo po končanem postopku zahtevali nazaj. Ker gre za avtorsko delo, vi razpolagate s pravicami, ki iz tega izhajajo (moralna, materialna).

Če vam bodo predlogo vrnili, ker z njo ne bodo zadovoljni, niste upravičeni do plačila, v vseh drugih primerih, pa je od vas odvisno ali bo delodajalec to predlogo uporabljal. Kot avtor odločate o tem, ali boste nanj prenesli materialno pravico – če boste, ste upravičeni do plačila.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura