www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prevzem zavoda
22.2.2007

Vprašanje:

Na področju ekologije bi radi odprli nov zasebni zavod. Znanci pa bi radi zaprli zasebni zavod na področju izobraževanja. Ali lahko prevzamemo njihov zavod, ga preimenujemo in spremenimo dejavnosti? Koliko stane taka sprememba?

Odgovor:

Takšna sprememba je mogoča, potrebno pa bo soglasje vseh ustanoviteljev obstoječega zavoda, ki deluje na področju izobraževanja.

Ustanovitelji obstoječega zavoda in osebe, ki bi k ustanoviteljstvu pristopile na novo ali zamenjale prejšnje, morajo med seboj skleniti pogodbo o spremembi ustanovitvenega akta, s katero se prenesejo ustanoviteljske pravice. Hkrati pa se spremeni še sam ustanovitveni akt in sicer tako, da se spremeni ime, sedež, namen ustanovitve in dejavnosti. Za spremembo imena, sedeža in dejavnosti je praviloma potreben tudi sklep sedanjega sveta zavoda.

Na tak način je »prevzem« zavoda mogoč, pri čemer le priglasite spremembe na sodišče. Matično in davčno številko že imate, prav tako verjetno tudi že odprt račun pri banki.

Sodna taksa za priglasitve spremembe imena, sedeža, dejavnosti in ustanoviteljev znaša (šteje se, da gre za 4 spremembe): 500 sodnih točk za vpis in 4 x 250 točk za vsako spremembo = 1.500 točk oziroma 118,93 EUR.

Morebitna priglasitev menjave zastopnika znaša prav tako 250 točk – 19,82 EUR. Postopek imenovanja oziroma menjave zastopnika je odvisen od ustanovitvenega akta zavoda. Običajno je potreben sklep sveta zavoda in soglasje ustanoviteljev.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura