www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Račun in obdavčitev sponzorstva za društvo
16.2.2005

Vprašanje:

Smo študentsko društvo, neprofitno in nismo davčni zavezanci. Kaj vse je potrebno storiti, če se odločimo za izstavitev računa za sponzorstvo? Katere elemente mora vsebovati račun za sponzorstvo? Predvsem kaj mora biti napisano kot storitev? Oglaševanje ali kaj drugega?
Ker se ne ukvarjamo s pridobitno dejavnostjo, verjetno tudi ne moremo izstavljati računa za oglaševanje, kar pa je dejansko osnova sponzorstva?
Zasledili smo, da je pri tem potrebno odvesti DDV. To najverjetneje pri nas ne pride v poštev, ker nismo davčni zavezanci in ne moremo izstavljati računov z DDV-jem. Kako pa je z davkom na dobiček? Ali je mogoče ta odnos sponzor-sponzoriranec vzpostaviti brez izdaje računa? Podjetja ga namreč zahtevajo. Seveda bi v tem primeru podpisali tudi sponzorsko pogodbo.

Do sedaj tega primera nismo imeli, kar je pomenilo da tudi nismo vložili obrazca za odmero davka od dohodka pravnih oseb v prej±njih letih, saj smo enostavno navedli, da nimamo nikakršnih prihodkov iz pridobitne dejavnosti in smo tako oproščeni plačila davka (po 9. členu ZDDPO). Saj tole sponzorstvo tudi načeloma ni pridobitne dejavnosti, saj bomo vsa sredstva porabili za organizacijo projekta, kar pa je naša osnovna dejavnost. V primeru, da bomo izstavili račun za sponzorstvo, to najbrž pomeni, da bomo naslednje leto morali oddati obrazec za odmero davka od dohodka pravih oseb? Za nas to pomeni dodatno delo, saj si ne moremo privoščiti, da bi nam takšna dela opravljali računovodje. Ali bomo morali v tem primeru tudi plačati davek od tega sponzorstva, ali se to pokrije s stro±ki, ki jih bomo imeli s projektom? Zato nas zanima tudi koliko časa in vloženega truda je potrebno pri izpolnjevanju tega obrazca.
Nekje smo dobili tudi podatek, da je mogoče izstaviti račun za donatorsko nakazilo, ali je to sploh mogoče in ali bi to v našem primeru bilo koristneje za nas in za podjetje, ki nas podpira? Kakšna je razlika v posledicah oziroma ugodnostih podjetja in nas glede na to, ali se dogovorimo za donatorstvo ali za sponzoriranje?

Odgovor:

1. Račun, ki ga izdate na podlagi sponzorske pogodbe, je povsem običajen račun - takšen, kot je račun za druge storitve, ki jih izvajate in za katere izdajate račun. Glede na to, da niste davčni zavezanci, med tem ko vaš sponzor (zelo verjetno) je, je pomembno, da na računu navedete, da DDV ni obračunan (na podlagi 1. odst. 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost).

Ostali elementi računa so:
- podatki o izdajatelju in prejemniku (firma, sedež, davčna številka),
- zaporedna številka računa, ki omogoča identifikacijo računa,
- navedba opravljene storitve (navedete lahko 'sponzoriranje po pogodbi st. xx/yy'),
- datum, žig, podpis

To, da niste registrirani za opravljanje dejavnosti oglaševanja, po našem mnenju ni problematično, ker ne gre za storitev, ki jo ponujate na trgu. Prav tako imate morda sponzoriranje že navedeno v statutu kot vir financiranja.

2. Sponzorstvo se šteje kot storitev oziroma pridobitna dejavnost (čeprav je društvo neprofitna organizacija, je to možno) in so zato prihodki iz sponzorstva podvrzeni odmeri davka na prihodek pravnih oseb za leto, v katerem se sponzorstvo izvrši. Odmero boste tako morali oddati, pri čemer ni zakonske obveze, da vam to sestavi računovodski servis (je pa koristno, če sami nimate potrebnega znanja). Obseg časa za izdelavo bilance in odmere vam težko napovemo, saj je to odvisno od obsega vašega poslovanja, števila izstavljenih faktur in podobno.

3. Davka na dobiček pravnih oseb ni več, zamenjal ga je zgoraj omenjeni davek na prihodke pravnih oseb.

4. Odnos sponzor-sponzoriranec ni mogoč brez izdaje računa. Izdaja računa je obvezna, zelo toplo vam priporočamo tudi pisno pogodbo o sponzorstvu, kjer natančno določite obveznosti obeh strank, roke in podobno.

5. Za podjetja je razlika med donatorstvom in sponzorstvom v tem, da slednje obravnavajo kot storitev, ki jo nekdo za njih opravi (torej strošek delovanja podjetja). Donacija pa lahko pod določenimi pogoji predstavlja zamanjšanje njihove osnove za odmero davka na prihodke pravnih oseb in je s tega vidika ugodnejša.

6. Želeli bi vas zgolj opozoriti, da za leto 2005 ne zadošča več izjava, da nimate nikakrsnih prihodkov iz pridobitne dejavnosti, temveč je potrebno izdelati bilanco.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura