www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prodaja umetnin in zaposlitev pri zavodu
12.3.2007

Vprašanje:

Eden izmed ciljev zavoda, ki ga odpiramo, je tudi promocija neuveljavljenih umetnikov in prodaja njihovih del. Ali je v tem primeru možna prodaja preko podjemne ali avtorske pogodbe?

Ali biti direktor zavoda pomeni, da sem v zavodu tudi zaposlen, ali lahko opravljam še druga dela preko študentskega servisa, ker imam status? Kako si izplačam dohodek za opravljeno delo (če sem direktor zavoda)?

Odgovor:

Kot razumemo, bo prodajalec zavod. Verjetno gre za pravico distribuiranja avtorskega dela po 23. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo javnosti.), ne pa za pogodbo o naročilu avtorskega dela po 99. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.).

Če bi šlo za dristribucijo avtorskega dela (avtor ga izroči zavodu, zavod ga proda), bi se s pogodbo dogovorila za prodajo tega izdelka, dogovorila podrobnosti, obveznosti in pravice obeh strank ter predvsem plačila.

Če pa bo šlo zgolj za naročanje avtorskega izdelka po avtorski pogodbi, ki ga bo zavod plačal, kasneje pa prodal, lahko sklenete z avtorjem avtorsko pogodbo (podjemna ne pride v poštev). V tem primeru se dogovorite z avtorjem za nek znesek (bruto znesek), od katerega mora zavod kot plačnik odvesti DURSu 25% akontacije davka.

Samo dejstvo, da ste imenovan za direktorja zavoda, še ne pomeni, da ste zaposlen. Za zaposlitev je potrebno skleniti Pogodbo o zaposlitvi, ki jo na strani delodajalca podpiše predsednik sveta zavoda. Potem grejo izplačila iz računa zavoda mesečno za vašo plačo v skladu s pogodbo o zaposlitvi. 

Če se ne bi zaposlili, je zelo malo pravilnih možnosti za plačilo vašega dela. Možnost je zaposlitve za manj kot 8 ur (npr. tudi samo za eno uro). Če ste za polni delovni čas že zaposleni drugje, potem sklenete lahko dopolnilo delovno razmerje (za največ 8 ur tedenko), vendar morate v pogodbo vključiti tudi vašega sedanjega delodajalca.

Direktorsko delo ni take narave, da bi bilo možno po podjemni pogodbi, oziroma če tako delate, tvegate, da zavod in vas inšpektor kaznuje. Delo preko študenstkega servisa pa je namenjeno študentom. Če izpolnjujete ta pogoj, je možno tudi tako delo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura