www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Trženje fotografij
26.3.2007

Vprašanje:

Kaj mora storiti avtor fotografij, ki daje fotografije v uporabo za določen rok pravni osebi za njene potrebe proti plačilu?

Zanima me predvsem, kaj je nujno glede obveznosti do države? Z nekim podjetjem smo se dogovorili  za način uporabe in rok, moramo samo še sestaviti pogodbo.

Odgovor:

Glede uporabe vaših fotografij boste sklenili avtorsko pogodbo, s katero boste določili obseg prenosa avtorskih pravic in način uporabe teh fotografij. Glede tega je treba upoštevati Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ki ščiti pravice avtorjev.

Glede davka pa je dohodek iz avtorske pogodbe podvržen Zakonu o dodhodnini. Če bo nasprotna pogodbena stranka pravna oseba, potem bo morala ob nakazilu vašega honorarja odvesti 25% akontacije dohodnine Davčnemu uradu. Zato pazite na znesek plačila - neto ali bruto. Če pa je naročnik fizična oseba, potem morate ravnati po 2. odstavku 44. člena Zakona o davčni službi.

V zvezi s tem se obrnite na pristojno davčno službo (v kraju vašega bivanja).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura