www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Repliciranje umetnin
26.3.2007

Vprašanje:

Nameravam izvesti umetniški projekt, katerega sestavni del je izdelava replik umetniških del mednarodno priznanih sodobnih vizualnih umetnikov (ne identičnih kopij, temveč precej originalom podobnih umetnin). Glede na stroge copyright zakone me zanima, ali je tak projekt legalno sploh izvedljiv?

Dela bodo vizualno sicer podobna originalom, vendar pa bodo konceptualno dela povsem drugačna.

Odgovor:

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v 21. členu določa, da je vsebina materialne avtorske pravice v tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela. Uporaba avtorskega dela je dopustna le, če je avtor prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico.

Med materialne avtorske pravice po 22. členu sodi tudi uporaba dela v spremenjeni obliki, ki obsega zlasti tudi pravico do predelave po 33. členu. Ta pa določa, da je pravica predelave izključna pravica, da se neko prvotno delo prevede, odrsko priredi, glasbeno aranžira, spremeni ali kako drugače predela, kar se nanaša tudi na primere, ko se prvotno delo v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi v novo delo. Avtor prvotnega dela obdrži izključno pravico do uporabe svojega dela v predelani obliki, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno.

Je pa pomembno tudi temeljno določilo glede moralnih avtorskih pravic, to je:
- da moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela (16. člen),
- da ima avtor izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost. Predvsem slednja je pomembna, saj terja spštovanje avtorjevaega dela.

To pomeni, da ima avtor pravico, da se upre neprimernim posegom v svoje delo in žaljivi uporabi svojega dela, torej posegom, ki ga lahko prizadanejo. V teoriji je navedeno, da gre za poseg v avtorsko delo ali za žaljivo uporabo lahko pri izpuščanju ali dodajanju delov avtordskega dela, pri neprimernem dodajanju elementov že izdelanemu avtorskemu delu, pri spremembah barv (npr. pri tiskanju plačkatov), neprimerno spremembo lahko pomeni že samo sprememba naslova dela.

Navedeno so okviri za presojanje avtorskih pravic v vašem konkretnem primeru.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura