www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

OBVEZNO POSREDOVANJE OBRAČUNAVANJA PRISPEVKOV

1. Nove obveznosti
2. Digitalno potrdilo
3. Navodila za zunanje pooblaščanje
4. Oddajanje obračuna prispevkov
5. Uporabniki Mac-ov in linuxa
6. Višina prispevkov
7. Povezave


1. Nove obveznosti

Samozaposleni v kulturi so dolžni pošiljati DURSU-u mesečna obvestila o prispevkih za socialno varnost (OPSVZ), in sicer izključno v elektronski obliki. Obveznost pošiljanja obračunov DURS-u velja za vse samozaposlene, tudi za tiste, ki jim prispevke plačuje Ministrstvo za kulturo.

Več o izvajanju te obveznosti:
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike
(spletna stran DURS-a)

Za samozaposlene s pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna lahko obveščanje o prispevkih opravlja Ministrstvo za kulturo, če ga za to pooblastite z obrazcem:

POOBLASTILO - Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v
sistemu eDavki


Sami pa oddajajte obvestila na DURS v naslednjih primerih:
- če si sami plačujete prispevke,
- če si doplačujete prispevke (višja zavarovalna osnova),
- v primeru ustavitve plačila prispevkov s strani MK zaradi preseganja cenzusa.

MzK je treba pravočasno in redno obveščati o vseh spremembah, ki kakorkoli vplivajo na OPSVZ in višino plačila prispevkov (nega otroka ali bolniška odsotnost, porodniški dopust, očetovski dopust, invalidnost, delna zaposlitev - krajši delovni čas, mirovanje, ipd.).

Informacije:
(01) 400 79 10
spela.fortuna@gov.si

Več:
- Obvestilo MzK samozaposlenim (MzK, 6. 5. 2009)
- MzK bo obveščalo o prispevkih! (Artservis, Obvestila, 23. 2. 2009)
- Samozaposlenim v kulturi ni potrebno več mesečno pošiljati obračunov davčni upravi (MzK, 25. 2. 2009)


2. Digitalno potrdilo

Za namen oddaje obračuna v elektronski obliki si mora samozaposleni pridobiti digitalno potrdilo ali pa za poslovanje pooblastiti nekoga drugega (npr. računovodstvo).

Kot so za Artservis povedali na Davčni izpostavi Ljubljana - Bežigrad, imajo samozaposleni v kulturi na voljo dve obliki digitalnega potrdila: kot fizična oseba ali kot pravna oseba.

Prvi primer je najugodnejši, saj so digitalna potrdila za fizične osebe zastonj (pri Sigenci), medtem ko je digitalna potrdila za pravne osebe potrebno kupiti. Vendar pa mora samozaposleni v primeru, da koristi digitalno potrdilo za fizične osebe, poleg tega urediti še pooblastilo, s katerim sam sebe pooblašča za poslovanje pri poslovnih zadevah, med katere sodi tudi prijava prispevkov. Fizično digitalno potrdilo namreč samo po sebi še ne omogoča dovolj velikega spektra poslovanja, kot to omogoča potrdilo za pravne osebe.

Obrazci in navodila za pridobitev digitalnega potrdila (spletna stran Dursa):

Digitalno potrdilo za fizične osebe
+
Obrazec za zunanje pooblastilo

ali

Digitalno potrdilo za pravne osebe oz. fizične osebe z dejavnostjo

3. Navodila za zunanje pooblaščanje:

Zunanje pooblastilo uredite na pristojni davčni izpostavi, za Ljubljano in okolico je to na Davčni ulici 1.

Če boste za poročanje o prispevkih uporabljali digitalno potrdilo za fizične osebe, vpišite v obe kategoriji – pooblastitelj in pooblaščenec - svoje podatke, saj pooblaščate sami sebe:
- V kategorijo Pooblastitelj vpišite svoje ime in priimek ter naziv dejavnosti: "s.p." DURS nas namreč vodi kot s.p., nič pa ne bo narobe, če napišete "samozaposleni v kulturi".
- V kategorijo Pooblaščenec vpišite samo svoje ime in priimek. Logika je v tem, da npr. Jaka Kunstler, ki opravlja dejavnost, pooblašča Jako Kunstlerja, fizično osebo in lastnika digitalnega potrdila, da v njegovem imenu DURS-u pošilja poročila o prispevkih.

Če ste zastopnik društva ali zavoda in že imate digitalno potrdilo na svoje ime, ga lahko uporabite tudi za oddajanje poročil o svojih prispevkih. V tem primeru napravite zunanje pooblastilo na društvo ali zavod:
- Pooblastitelj: Jaka Kustler, s. p. oz. samozaposleni v kulturi
- Pooblaščenec: KUD Birokracija


4. Oddajanje obračuna prispevkov

Obračuni se oddajajo na spletnih obrazcih na spletnih straneh DURS-a (eDavki). Spletna aplikacija za oddajo obračunov prispevkov za socialno varnost na sistemu eDavki za zasebnike, med katere spadamo tudi samozaposleni v kulturi, se imenuje PODO - OPVZ. Obrazec sam po sebi ni viden na spletni strani. Izberete ga v seznamu obrazcev, ki se vam ponudi ob registraciji z digitalnim potrdilom na e-davkih.

Obračun se oddaja za pretekli mesec. Samozaposleni je dolžan oddati obračun najpozneje do 15. v mesecu.

5. Uporabniki Macov in linuxa

Navodila za uporabnike operacijskih sistemov Mac OS (OSX) ali Linux najdete tukaj.

Pomoč:
e-davki, tehnična pomoč: 01 4000 145
e-davki, registracija: 01 369 3710


6. Višina prispevkov

Tisti, ki si sami plačujete prispevke, ste seveda seznanjeni z njihovo višino. Samozaposleni s statusom, ki jim plačuje prispevke Ministrstvo za kulturo, pa najdete tekoče podatke o njihovi višini na spletni strani DURS-a. MK plačuje vsem samozaposlenim s statusom drugo kategorijo v lestvici prispevkov (60 % povprečne plače - PP.

Višina prispevkov se nekoliko spreminja vsak mesec, zato je potrebno podatke vsak mesec posebej preverjati!


7. Povezave

POOBLASTILO - Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v
sistemu eDavk
(Mzk, 6. 5. 2009)

MzK bo obveščalo o prispevkih! (Artservis, Obvestila, 23. 2. 2009)

Samozaposlenim v kulturi ni potrebno več mesečno pošiljati obračunov davčni upravi (MzK, 25. 2. 2009)

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (Durs)

Več o digitalnih potrdilih (Durs)

Zakon o davčnem postopku – ZdavP-2, (UL RS, št. 117/06 in 24/08 –ZDDKIS) - glej 352. člen!

DURS


Viri: Ministrstvo za kulturo, www.durs.si, e-davki, Davčna izpostava Ljubljana Bežigrad, uporabniki, Davčna izpostava Ljubljana.


Pripravila: Marija Mojca Pungerčar, december 2008
Zadnja posodobitev: 30. 1. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura