www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Plakatiranje v MOL - oglaševanje kulturnih vsebin na plakatih

Mestna občina Ljubljana (MOL) omogoča kulturnikom oglaševanje na plakatih na naslednje načine:


City light oglasne površine

MOL ima s podjetjem Europlakat pogodbo za brezplačno oglaševanje kulturnih, športnih in humanitarnih vsebin v okviru tako imenovanih brezplačnih kvot na city light oglaševalskih površinah, ki so namenjene oglaševanju  izrazito MOL-ovih projektov z omenjenih področij.

Navadno je kulturi namenjenih okoli deset oglaševalskih akcij letno. MOL prične z zbiranjem ponudb za oglaševanje kulturnih vsebin od novembra tekočega leta za naslednje leto. Razpisa ni. Prijavijo se lahko javni zavodi s področja kulture, nevladne organizacije s področja kulture in posamezniki, ki delujejo na področju kulture. Sofinanciranje projekta s strani MOL ni pogoj za oglaševanje. Oglaševalska akcija je vezana na termin kulturne prireditve, ki se oglašuje.

Ponudbe pošljite po elektronski pošti:
lena.jevnik@ljubljana.si
ali na naslov:
Oddelek za kulturo MU MOL
Lena Jevnik
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana


Oprostitev plačila občinske takse za oglaševanje v primeru plačljivega plakatiranja

Takse za oglaševanje so po Odloku o oglaševanju oproščeni tudi projekti humanitarne, kulturne in vzgojne vsebine. Oprostitev plačila takse pridobivajo in urejajo z MOL neposredno izvajalci oglaševanja.

Vir: MOL, Oddelek za kulturo

Prispevek je pripravila Marija Mojca Pungerčar, 25. 8. 2009

Zadnja posodobitev: 1. 3. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura