www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCIRANJE

Pogodba o (poslovnem) sodelovanju

Pogodbo o sodelovanju, ki ima lahko tudi drugačen naslov, praviloma skleneta dve pravni osebi, pri čemer gre po vsebini za naročilo. Ena pogodbena stranka nekaj naroča oziroma potrebuje, druga pogodbena stranka pa naročilo izvrši ali nudi. Vsebino vsake pogodbe je potrebno prilagoditi konkretnemu dogovoru in specifičnosti naročila.

Ni nujno, da je komplicirana in nerazumljiva pogodba tudi dobra pogodba, zato je pri sestavljanju pogodbe pametno upoštevati naslednja vodila:
- pogodba naj bo razumljiva obema strankama in naj vsebuje tisto, kar sta se stranki resnično dogovorili; naj bo logična in uravnoteženo varna za obe pogodbeni stranki
- v glavi sta navedbi obeh pogodbenih strank s polnim nazivom, naslovom, davčno številko funkcijo in imenom osebe, pooblaščene za zastopanje
- uvodno določilo naj pojasni, zakaj pogodbeni stranki sklepata to pogodbo
- nato sledijo bistvene sestavine pogodbe: kaj je predmet pogodbe - kdo bo kaj naredil, kdaj in za kakšno ceno
- vsaki od bistvenih sestavin pogodbe so poljubno in glede na dogovor lahko dodane podrobnosti o načinu izvedbe, poročilih, plačilnih rokih in pogojih, račun za nakazilo, primeri zamude, ...
- pozornost je potrebno posvetiti ravnanju v primerih, ko se kaj ne zgodi tako, kot je dogovorjeno (posledice); zato je rok plačila navadno po izvršitvi izvajalca, ali pa je plačilo razdeljeno v več delov (vedno naj ostane nekaj za konec)
- kdaj začne pogodba veljati, do kdaj velja in kako jo je mogoče predčasno prekiniti
- pristojno sodišče v primeru spora in število izvodov pogodbe
- pogodbi so lahko priložene razne priloge (te morajo biti v pogodbi navedene), kot so prijave na projekt, terminski načrti in podobno.

Najbolj varno je, da pogodbo pripravi ali pred podpisom vsaj pregleda pravni strokovnjak, ki ima s pogodbami izkušnje.

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 20. 3. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura