www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Pravno obvestilo

Prispevki, nasveti, obvestila in druga besedila objavljena v rubriki "Priročnik" ter "Vprašanja in  odgovori"  so nastalia z najboljšim namenom obiskovalncem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo, pri čemer pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in pravilnost. Besedila so vezana na datum objave, zato priporočamo da preverite ali je prišlo do spremembe zakonodaje. Zaradi specifičnosti sodne praske in konkretnih lastnosti posameznih primerov besedila morda ne bodo pravilna za vsako opisano splošno situacijo.

Podatke in besedila uporabljate izključno na lastno odgovornost in ne prevzemamo nikakršne odškodninske ali druge odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastal zaradi uporabe besedil ali v zvezi z njimi.

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost nam to prosim sporočite na info@artservis.org

Ekipa Artservis.org


Zadnja posodobitev: 7. 6. 2010O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura