www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCIRANJE

Sledna pravica


Sledna pravica je pravica avtorja do denarnega nadomestila avtorju ob preprodaji njegovega dela. V primeru, da je izvirnik likovnega dela (op. 1) po prvi odsvojitvi s strani avtorja ponovno prodan, ima avtor pravico biti o tem obveščen, prav tako pa ima tudi pravico do nadomestila.

Sledno pravico avtor lahko uveljavlja pod pogojem, da se prodajalec, kupec ali posrednik ukvarja s trženjem umetnin, kot so prodajni saloni, galerije in organizatorji dražb.

Nadomestilo znaša:
- 4% od cene do 50.000 eurov;
- 3% od deleža cene nad 50.000 eurov in do 200.000 eurov;
- 1% od deleža cene nad 200.000 eurov in do 350.000 eurov;
- 0,5% od deleža cene nad 350.000 eurov in do 500.000 eurov;
- 0,25% od deleža cene nad 500.000 eurov.

Nadomestilo ne sme preseči 12.500 eurov.

Sledno pravico ureja 35. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Sledna pravica spada med »druge pravice«, med katerimi so še Pravica dostopa in izročitve, Pravica javnega posojanja in Pravica do nadomestila.

Op.1: Pod izvirna dela likovne umetnosti štejejo slike, kolaži, risbe, grafike, fotografije, kipi, tapiserije, stvaritve v keramiki ali steklu in podobno, ki jih ustvari avtor sam ali gre za reprodukcije teh del, ki se štejejo za izvirnike (če so izdelane v omejenem številu in jih je ustvaril ali odobril sam avtor, ki jih praviloma tudi oštevilči in podpiše).


Viri:
Zakonodaja.com
Wikipedia

Povezave:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ZASP-UPB3 (Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 02. 2007)

November 2008
Zadnja posodobitev: 20. 3. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura