www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Subvencija za samozaposlitev

Posameznik, ki se želi samozaposliti, lahko na Zavodu za zaposlovanje pridobi subvencijo za samozaposlitev. Subvencija je nepovratna in znaša 4.500 EUR. Zavod jo podeljuje v okviru programa Pomoč pri samozaposlitvi , s katerim spodbuja samozaposlovanje brezposelnih in delavcev, ki so zgubili zaposlitev. Program priprave na samozaposlitev na Zavodu za zaposlovanje je na voljo tudi za samozaposlovanje na področju kulture. Vključitev v navedeni program je enaka za vse kandidate (s.p., samozaposleni v kulturi, samozaposleni novinarji).

Po prekinitvi konec leta 2011, se program ponovno izvaja od 3. 7. 2012!

Subvencija je namenjena brezposelnim in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah Zavoda. Potrebno je opraviti program, ki vsebuje presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev. Prednost imajo osebe, ki še niso bile vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.

Tistim, ki so presojo poslovne ideje že opravili, preden je bilo zaradi porabe sredstev decembra lani začasno ustavljeno izvajanje programa, pa se še niso samozaposlili, bodo z vključitvijo v delavnico za samozaposlitev omogočili nadaljevanje postopka do pridobitve subvencije.

Prejemniki subvencije bodo morali dejavnost izvajati neprekinjeno najmanj dve leti.

Več o subvencijah na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje:

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=482

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje


Kulturnik, ki želi pridobiti subvencijo, se mora v program na Zavodu za zaposlovanje vključiti preden zaprosi oz. pridobi status na MIZKŠ! Subvencija se ne izključuje s pravico do prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, zato lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki jim bo MIZKŠ plačevalo prispevke za socialno varnost. Subvencijo se lahko namreč porabi tudi kot začetni kapital.

Pozor! Pri samozaposlovanju v drugi polovici leta je potrebno posebej paziti na višino avtorskih honorarjev, ki jih boste prejeli do konca leta. Subvencija za samozaposlitev se namreč šteje kot dohodek. V drugem letu poslovanja vam bo DURS izračunal novo zavarovalno osnovo na podlagi povprečja prihodkov, ki ste jih ustvarili v prvem letu poslovanja, v času, ko ste imeli že registrirano dejavnost. Po sedaj veljavnih pravilnikih se bo štelo, da ste celotno leto v povprečju poslovali enako kot tiste mesece, ko imate status.  Če boste npr. decembra odprli dejavnost in prejeli 4.500 eur subvencije, vam bo DURS ta dohodek pomnožil z 12 mesecev in delil z 1 mesecem, kar vas bo uvrstilo v zelo visok razred za plačevanje prispevkov!

Več o tem v člankih na Artservisu:

Priročnik, Prispevki za socialno varnost za samozaposlene

Priročnik, Vprašanja in odgovori, Obračun prispevkov in akotnacije dohodnine, če postaneš samozaposlen konec leta

Obvestila, Prispevki za socialno varnost, Pozor pri odpiranju dejavnosti na novo v drugi polovici leta!


25. 8. 2011

Zadnja posodobitev: 17. 7.2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura