www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Postopek pridobitve povabilnega pisma za tujce


Povabilno pismo potrebujejo gosti (predavatelji, razstavljalci,...) iz držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum.

Informacije o vizah dobite na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Če je gostitelj pravna oseba (zavod, društvo,...), mora vabljeni umetnik, teoretik, gledališka skupina, heavy metal bend..., za pridobitev vizuma na veleposlaništvu Republike Slovenije v tujini predložiti povabilno pismo, iz katerega je razvidna narava, trajanje in obrazložitev obiska ter dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice, ...).

Pomembno je, da je iz garantnega pisma razvidno, kaj konkretno bo tuji poslovni partner počel v času bivanja v Republiki Sloveniji, kdo bo pokril stroške bivanja oziroma nastanitve, koliko časa se bo nahajal v Republiki Sloveniji in kje bo nastanjen.

Več (MZZ)

Vabilno pismo naj vsebuje:

  • ime in priimek gostitelja;
  • datum in kraj rojstva gostitelja;
  • popoln naslov gostitelja (po možnosti tudi telefonska številka);
  • ime in priimek gosta;
  • številka, datum veljavnosti in mesto izdaje potnega lista gosta;
  • datum in kraj rojstva gosta
  • stalno prebivališče gosta
  • namen obiska
  • trajanje obiska (časovna meja obiska je 90 dni v šestih mesecih)
  • podatek o tem, kdo krije stroške

Pozor: vabilno pismo mora vsebovati tudi: glavo, žig pravne osebe in podpis uradne osebe.

Pristojno veleposlaništvo Republike Slovenije lahko poleg naštetih dokumentov od prosilca zahteva tudi dodatna dokazila.

Priporočljivo je, ni pa obvezno, da se vabilno pismo overovi pri notarju. To je odvisno od veleposlaništva Republike Slovenije v državi, kjer se zaprosi za vizum.


Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 28. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura