www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Zavarovalne osnove za samozaposlene


Samozaposleni v kulturi se v glavnem delijo na dve skupini:
- na tiste,
ki si prispevke za socialno varnost plačujejo sami,
- na tiste, ki jim prispevke plačuje država (subvencija Ministrstva za kulturo).

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih na področju kulture se odmerjajo in plačujejo po splošnih zavarovalnih osnovah. Znotraj zavarovalnih osnov obstaja lestvica osmih kategorij. Najnižja zavarovalna osnova je znesek veljavne minimalne plače, ostale kategorije pa se določajo glede na višino povprečne plače (PP) zaposlenih v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

Ministrstvo za kulturo plačuje vsem samozaposlenim, ki imajo pravico do plačevanja prispevkov za socialno varnost s strani države, enake prispevke po drugi najnižji zavarovalni osnovi, ki se imenuje 60% povprečne plače.

Tisti
samozaposleni, ki presežejo cenzus drugega razreda zavarovalnih osnov, si morajo razliko do tretjega razreda (90 % povprečne bruto plače) sami doplačevati.

Več (Plačevanje prispevkov, DURS).

Samozaposleni s pravico do plačevanjem prispevkov so registrirani za polni delovni čas, za katerega velja 40-urni delavnik na teden. Nekaterim samozaposlenim pa MK plačuje prispevke v nižjem deležu (npr. 50%, 25% itd...), ker so ostali čas redno zaposleni.

Povezave:

Obvezno mesečno posredovanje obračunavanja prispevkov DURS-u (Artservis, Priročnik)

Prispevki za socialno varnost za samozaposlene - plačevanje in doplačevanje (Artservis, Priročnik)

Plačevanje prispevkov: osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost po mesecih (spletna stran Durs)

Tematska debata na Artservisovem forumu - izkušnje Artservisovih uporabnikov (september 2005).


Prispevek pripravila: Marija Mojca Pungerčar

Februar 2006, zadnja posodobitev: 21. 3. 2011

 

 O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura