Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2014
 
Mestna občina Ljubljana - MOL
Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
 
Vabilo k sodelovanju
www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava
 

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2014. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje),
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/Ljubljana bere,
G/mladike - prvi projekti.

Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje), D/intermedijske umetnosti in E/kulturno-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- da so v obdobju 2011-2013 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo - kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil,

- da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2014 na območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), - da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega:

- 15.000 EUR na področju A/uprizoritvene umetnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 3 ponovitve;
- 15.000 EUR na področju B/glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR za koncerte;
- 10.000 EUR na področju C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje);
- 4.000 EUR na področju D/intermedijske umetnosti;
- 3.000 EUR na področju E/kulturno-umetnostna vzgoja,

- da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo, razstavnino in podobno (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem področju (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da so prijavili največ dva projekta na enem razpisnem področju, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da je predlagatelj (posameznik oziroma samozaposleni v kulturi) predvidel najmanj 60 % sredstev kot materialne stroške in največ 40 % kot lasten honorar (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da bo v primeru doseženega dogovora z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

- da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen - odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava predlagatelja).

Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2014 znaša 370.000 EUR.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2014. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2014. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse sprejete projekte.

Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:

- A/uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@ljubljana.si, t. 306 48 39),

- B/glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, t. 306 48 42),

- C/likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje): Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, t. 306 48 54),

- D/intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, t. 306 48 65),

- E/kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306 48 16),

-F/Ljubljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306 48 16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, t. 306 48 38),

-G/mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (davor.buinjac@ljubljana.si), t. 306 48 40.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 25/11/13
 
Kontakt:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: (01) 306 10 00
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si
Vir podatka:  CNVOS

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti