Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


ARTSERVIS SE ZAUSTAVLJA!

Zaradi težav s financiranjem začasno prekinjamo delo na Artservisu.  večNasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2012
 
RTV Slovenija
Javni anonimni natečaj za scenarij za izvirno TV-igro/TV-film
 
Javni anonimni natečaj
www.rtvslo.si/files/razpisi_natecaji
 

Igrani program TV Slovenija razpisuje javni anonimni natečaj za scenarije za izvirno TV igro v dolžini 55 – 60 minut in za izvirni TV-film v dolžini 70 – 90 minut, napisane v slovenskem jeziku.

Natečaj ne opredeljuje tematskega in žanrskega okvira.

Strokovna komisija bo pri izboru prijavljenih avtorskih del upoštevala naslednje kriterije:

- pravočasna in anonimno prijavljena avtorska dela v formalni obliki TV scenarija,
- v scenariju upoštevane zakonitosti vizualnega televizijskega medija,
- jezikovno raven dela, primerno za televizijske programe javnega zavoda,
- izvirnost in odzivnost obravnavane teme na aktualno družbeno dogajanje.

Scenarije v treh tiskanih izvodih pošljite na spodnji poštni naslov s pripisom "NE ODPIRAJ za TV-igro / TV-film".

RTV Slovenija bo za odkup izbranega in izročenega avtorskega dela v tiskanih izvodih in na  elektronskem nosilcu (CD, USB) in prenos vseh materialnih avtorskih pravic izključno, vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno in drugih pravic avtorja po podpisu pogodbe izplačala honorar:
- za izvirno TV-igro 5.500,00 € bruto
- za izvirni TV-film 8.500,00 € bruto.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih del, če oceni, da dela ne dosegajo zahtevanih kriterijev.

RTV Slovenija vsem udeležencem natečaja zagotavlja varovanje osebnih podatkov in izjavlja, da prejetih materialov ne bo reproducirala, predelala oz. javno objavila. Vse poslane tiskane izvode iz neizbranih ponudb bodo udeleženci natečaja lahko dvignili v Igranem programu RTV Slovenija do 30.6.2012. Avtorji avtorstvo dokažejo s četrtim izvodom scenarija.

Rezultati javnega anonimnega natečaja bodo objavljeni 15. maja 2012 na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi ter na teletextu stran 270 – razpisi.

 
Rok prijave: 31/03/12 - poštni žig
 
Kontakt:
Televizija Slovenija
Kulturni in umetniški programi, Igrani program
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 475 32 13
dolores.sebat@rtvslo.si
www.rtvslo.si
Vir podatka:  RTV SLO

Opozorilo

NOVO V BAZI
zadnja sprememba
13/12/13

Vse novosti v bazi v zadnjem letu