Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Brussels, Belgium
Datum dogodka: 201
 
Evropska komisija / European Comission
Program Kultura (2007–2013) / Culture Programme (2007–2013)
 
Sklop 1.3.5: Kulturno sodelovanje s tretjimi državami / Strand 1.3.5: Cooperation projects with third countries
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/
 

Slovensko (English at the bottom):

Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

v Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega). Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.

Program ima tri posebne cilje:
- spodbujanje nadnacionalne mobilnosti oseb, ki delujejo na področju kulture,
- podpiranje nadnacionalnega kroženja kulturnih in umetniških del ter izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.

Program v skladu s posameznimi merili razpisa sofinancira tudi projekte v državah, ki ne sodelujejo v Programu (t. i. tretje države).

Predmet razpisa

Namen razpisa za zbiranje predlogov je podpreti do dvoletne projekte kulturnega sodelovanja, osredotočene na izbrani državi Avstralijo in/ali Kanado.

Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci
Vloge morajo biti poslane najkasneje do 8. maja 2013 (e-vloge do 12:00).

Projekti kulturnega sodelovanja s tretjimi državami morajo vključevati najmanj tri (3) kulturne izvajalce iz treh (3) različnih držav članic programa ter partnerja iz tretje države, tj. izbrane države, navedene v prejšnjem odstavku.

Projekt sodelovanja s tretjo državo lahko traja največ 24 mesecev. Najmanj 50 % projektnih aktivnosti mora biti izvedenih v izbrani tretji državi.

Finančna podpora EU za projekt znaša najmanj 50.000 in največ 200.000 EUR oz. 50 % vrednosti skupnih stroškov projekta.

Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

  • države članice EU,
  • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
  • države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija),
  • Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina ter Albanija;
Merila vrednotenja

Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

1. evropska dodana vrednost projekta;
2. upoštevanje posebnih ciljev programa;
3. odličnost predlaganih aktivnosti;
4. kakovost partnerskega sodelovanja;
5. predvideni rezultati aktivnosti, ki dosežejo cilje programa;
6. promocija rezultatov projekta;
7. dolgoročni učinek dejavnosti (trajnost);
8. razsežnost mednarodnega sodelovanja.

Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 8. maja 2013 (e-vloge do 12:00).

Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija (EACEA) na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: EACEA.

V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski agenciji:

HelpDesk service
T: +32 229 90705
E: eacea-external-helpdesk@ec.europa.eu

Pomoč uporabnikom bo na voljo do 8. maja 2013 od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30, ob petkih od 8.30 do 17.00 ter 8. maja 2013 samo do 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.

7. Dodatne informacije: CCP Slovenija.


English

In 2013, the eligible third countries for the special action 1.3.5 are Australia and Canada.

For cooperation projects with third countries, the project start date must be between the 1
st of November 2013 and the 31 st of October 2014. The project can last maximum 24 months. There is no minimum duration for this action.

The EC grant: it may not exceed 50% of the total eligible budget and must be minimum 50.000,00 € and maximum 200.000,00 €

more

 
Rok prijave: 08/05/13 ob 12h
 
Kontakt:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (Strand 1.3.5 – Third countries projects)
Culture Programme (2007–2013)
Avenue du Bourget 1
B – 1140 Brussels
Belgium
tel: +320229090705
eacea-external-helpdesk@ec.europa.eu
eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Vir podatka:  CCP Slovenia

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti