Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Obvestilo

Nova uredba za samozaposlene v kulturi (18/6/010)
19. 06. 2010 je začela veljati uredba, ki prinaša nekatere novosti samozaposlenim v kulturi.

19. 06. 2010, 15. dan po objavi v v Uradnem listu RS št. 45/2010, je začela veljati nova Uredba o samozaposlenih v kulturi 2010 (v nadaljevanju smo jo poimenovali USK).

Namenjena je usklajevanju s spremembami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo iz letošnjega leta ter dopolnitvi seznama deficitarnih in specializiranih deficitarnih poklicev, ki ju je treba posodobiti vsake tri leta, pove v obrazložitvi uredbe (v priponki) Ministrstvo za kulturo. Katere novosti vpeljuje za samozaposlene v kulturi v 2010?

1. Nova pogoja za prvi vpis v razvid Ministrstva v kulturo

Kdor se bo hotel po študiju samozaposliti v kulturi in bo vložil vlogo za prvi vpis v razvid Ministrstva za kulturo (MzK), bo lahko kot pogoj za vpis navedel ali “študijske dosežke, ki obetajo pomembno delovanje na področju kulture” ali “deficitarni poklic”, če ga opravlja. (1. alineja 2. člena USK). Do zdaj sta veljala za vpis v razvid MzK kot splošna pogoja zgolj „samostojno opravljanje specializiranega poklica“ in „usposobljenost za opravljanje dejavnosti“. Drugih posebnih pogojev za prvi vpis po študiju vpis v razvid prej ni bilo.

Izpolnjevanje prvega pogoja za vpis v razvid je pomembno za mlade kulturnike, ki so končali študij na umetniških fakultetah in bi se radi samozaposlili v kulturi. Če bodo zaprosili za ta status in ne bo šlo za deficitarni poklic, bodo morali v vlogi za razpis kot obetajoče študijske dosežke v kulturi navesti univerzitetno študentsko nagrado ali “nagrado drugega visokošolskega zavoda na področju umetnosti in kulture”, ki so jo prejeli za svoja dela ali dosežke. Pristojni bodo upoštevali tudi “druge pomembne dosežke v času študija v umetnosti in kulturi”. Kandidati bodo morali predstaviti še svoj življenjepis, bibliografijo oziroma seznam del ali umetniških dosežkov v času študija (5. odstavek 2. člena USK).

2. Olajšan drugi vpis v razvid

Samozaposlenim, ki se bodo ponovno vpisali v razvid z istim poklicem (tudi če so sami zahtevali izbris iz razvida), ne bo treba znova dokazovati ustrezne izobrazbe oziroma usposobljenosti na področju kulture (3. člen USK). Teh pogojev za vpis v razvid se ne bo preverjalo ponovno kot do zdaj. Postopek za vpis v razvid je tako poenostavljen.

3. Vpeljava merila visoke strokovnosti pri deficitarnih poklicih

Dodatno bodo pretresli samozaposlene v kulturi z deficitarnim (manjkajočim) poklicem v kulturi. Pri podelitvi pravice do plačila prispevkov za socialno varnost je zanje vpeljan kriterij »po obsegu in kakovosti visoko strokovno delo«, ki mora predstavljati prispevek k razvoju področja, ki ga zajema ta deficitarni poklic (2. odstavek 9. člena USK). Podobno kot do sedaj, bodo morali prosilci za prispevke v vlogi za pridobitev pravice do prispevkov priložiti tudi ustrezno “dokumentacijo o svojem prispevku k razvoju (za deficitarne poklice) oziroma svoj izjemen kulturni prispevek (za ostale samozaposlene)” kot so dokumentirane kritike ali objave v strokovni literaturi in hkrati še navesti seznam svojih del in umetniških dosežkov. Dokazati bodo morali tudi odmevnost svojega dela v “domači in mednarodni javnosti”. S tem je odpravljena možnost avtomatičnega podeljevanja pravice do socialnih prispevkov samozaposlenim s statusom deficitarnega poklica. Ta avtomatizem je deloval nespodbujajoče za samozaposlene tako v deficitarnih kot nedeficitarnih kulturniških poklicih, pojasnjuje Ministrstvo za kulturo.

4. Prenehanje obnavljanja statusa za starejšega samozaposlenega

Uredba opredeljuje, da se samozaposlenemu, ki je star najmanj petdeset let, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno varnost ob pogoju da mu do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev manjka največ šest let (5. odstavek 8. člena USK). V kolikor se ob izpolnitvi minimalnih pogojev ne upokoji, se mu pravica do plačevanja prispevkov prizna do dejanske upokojitve in mu ni potrebno vsake 3 leta zaprositi znova.

5. Nespreminjanje višine in nov način določanja dohodkovnega cenzusa

Vpeljan je nov način določanja dohodkovnega cenzusa, ki ga samozaposleni v kulturi s pravico do prispevkov ne smejo preseči, če hočejo obdržati to pravico. Višina cenzusa se za leto 2010 tako rekoč ni spremenila. Medtem ko je bil leta 2009 ocenjen na 21.492,70 evrov, cenzus za 2010 znaša 21.535,68 evrov, je za Artservis povedala Mojca Jurič z Ministrstva za kulturo, ki vodi projektno skupino za celostno rešitev položaja samozaposlenih v kulturi. Uredba sicer veže višino dohodkovnega cenzusa na 35. plačni razred v javnem sektorju.

Cenzus je prilagojen novemu plačnemu sistemu, na katerega je prešel javni sektor 1. 8. 2008. Izračunan je glede na osnovno plačo, določeno za 35. plačni razred iz plačne lestvice, ki velja za javni sektor (za zaposlene v javnem sektorju).

Po plačni lestvici, veljavni od 1. januarja 2010, znaša osnovna plača uslužbenca v omenjenem razredu 1.794,64 evrov bruto. (Glej zadnjo spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M) , objavljeno v Uradnem listu RS št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010. Vrednost 35. plačnega razreda predstavlja zdaj najboljši približek vrednosti količnika 7,2, pomnoženega z izhodiščno plačo po starem sistemu, kar je bila osnova za izračun cenzusa v stari uredbi, so izračunali na MzK.

6. Sočasno odločanje o vpisu v razvid in o podeljevanju prispevkov

Ministrstvo za kulturo bo lahko v prihodnosti (skladno s 3. odstavkom 11. člena UZK) sočasno odločalo o vpisu v razvid in o podeljevanju pravice do prispevkov. Po zdajšnji ureditvi ministrstvo tega ni moglo narediti. Zato si je moral samozaposleni v kulturi tudi po več mesecev sam plačevati prispevke, ne glede na to, da je izpolnjeval pogoje za pridobitev te pravice in jo je pozneje tudi pridobil, priznava ministrstvo. Poenostavljen je tudi ta administrativni postopek.

7. Pooblastilo Ministrstvu za kulturo

Uredba tudi opredeljuje, da lahko upravičenci do prispevkov pooblastijo ministrstvo za kulturo, da odda Dursu elektronski obrazec za obračun prispevkov (2. odstavek 19. člena USK).

8. Posodobitev seznama deficitarnih in specializiranih poklicev

Nekaj poklicev so v uredbi na novo opredelili, nekateri ne sodijo več med deficitarne poklice. Odpravljen je poklic avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin. Nadomeščen je z intermedijskim umetnikom (avtorjem) in intermedijskim tehnikom-programerjem.

Matjaž Šekoranja iz strokovne komisije za intermedijsko umetnost pojasnjuje, da so se za to spremembo odločili, ker je bila „prvotna formulacija (avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin) preširoka in si jo je vsak lahko razlagal malo po svoje ter da so bile prijave, ki so temeljile na njej, praviloma daleč od intermedijskega področja.“ Komisija, ki obravnava tudi vloge za status samozaposlenih in plačilo prispevkov, je po oceni stanja ugotovila, da je najprimerneje „ta neobstoječi poklic ukiniti“ in ga nadomesti z zgoraj navedenima poklicema, torej z intermedijskim umetnikom (avtorjem) in intermedijskim tehnikom-programerjem. Šekoranja pravi, da oba poklica zahtevata ustvarjalen pristop do dela na področju intermedijske umetnosti in svojo specifično prepoznavnost ter da se s to novostjo v uredbi zmanjšuje možnost nesporazumov med prijavitelji na javnih razpisih in da bi omenjena poklica hkrati še sodila v sfero umetnosti.

Po zdajšnji uredbi so deficitarni poklici v kulturi: 1. igralec – animator lutk, 2. kaligraf/iluminator, 3. kinooperater, 4. konservator: arhitekt, gradbenik, strojnik, 5. prevajalec klasičnih besedil s področja leposlovja in humanistike in 6. konservator-restavrator za mozaik, vitraž, stara glasbila (glej prilogo II UZK).

Na seznam specializiranih poklicev v kulturi je bilo v novo uredbo dodanih 13 novih poklicev. To so: arheolog, avtor gledališke zvočne in glasbene opreme, avtor radijskih iger, kinooperater, klovn, kurator, leksikograf, oblikovalec zvoka, performer, prevajalec filmov, teatrolog, tehnični oblikovalec uprizoritve in videast.

V zdajšnji uredbi je navedenih skupno 87 poklicev, v prejšnji Uredbi o samozaposlenih v kulturi (iz leta 2004) jih je bilo 73.

9. Prizadevanje organiziranih samozaposlenih za svoje pravice v uredbi

Pravice samozaposlenih v kulturi, ki jih opredeljuje nova uredba o samozaposlenih v kulturi, ne bi bilo brez delovanja organiziranih samozaposlenih v kulturi lani in letos. Na sestankih Projektne skupine za celostno reševanje položaja samozaposlenih v kulturi so predstavniki zastopniških organizacij samozaposlenih (Artservis, Asociacija, Odprta zbornica za vizualno umetnost in SUKI) predstavili še več predlogov, ki jih v uredbi ni bilo zapisanih. Po vsebini presegajo zdajšnjo Uredbo o samozaposlenih v kulturi in celo zdajšnji krovni Zakon o javnem interesu za kulturo. Več o teh predlogih v Poročilu o delovanju v projektni skupini Ministrstva za kulturo 2010.

Povezave:

Uredba o samozaposlenih v kulturi 2010

Obrazložitev Uredbe o samozaposlenih v kulturi (v priponki)

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-M)

Predlogi predstavnikov samozaposlenih poslani na MzK julija 2009


NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti