www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Creative Commons

Zadnja leta se vse bolj uveljavljajo nove licence za zaščito avtorskih pravic, tako imenovane licence "odprtih vsebin" (Open Content Licence). Mnogi so namreč prepričani, da regulacije zaščite Copyright ne zadoščajo potrebam ustvarjalcev in uporabnikov v informacijski družbi oziroma kratijo njihove pravice.

Creative Commons - "Nekatere pravice pridržane"


Creative Commons je globalno gibanje, ki se odziva na dve izraziti dejstvi, značilni za aktualno pravno urejanje ustvarjalnosti oziroma za avtorsko pravo. Prvo je, da je avtorska pravica nujna za dostojanstvo avtorjev in pogosto tudi osnova za zagotavljanje spodbud za ustvarjanje. Drugo je, da je obstoječi sistem avtorskega prava preveč kompliciran in nemalokrat celo v nasprotju z interesi ustvarjalcev, kar je postalo še bolj problematično z najnovejšimi zakonodajnimi spremembami, ki so bile sprejete zaradi pojava digitalnih tehnologij.

Creative Commons avtorjem/ustvarjalcem ponuja zelo enostavna in prosto dostopna orodja, s katerimi lahko svoja dela ponudijo javnosti tako, da jih sicer zaznamujejo s svoboščinami, v skladu s katerimi želijo, da dela svobodneje krožijo med uporabniki, pa vendar na njih vseeno zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati. Tak model ponujanja avtorskih del, kjer so le "nekatere pravice pridržane", nikakor ni v nasprotju z avtorskim pravom. Prav nasprotno; Creative Commons model temelji na avtorski pravici, kot je določena v zakonu. To pomeni, da lahko ustvarjalec svoje delo objavi v elektronski obliki (npr. na svoji spletni strani) in ga enostavno in brez dodatnega posredovanja pravnikov opremi z eno izmed Creative Commons licenc, ki natančno določajo, katere uporabe njegovega dela so dovoljene in katere pravice so pridržane.

Omejitve in svoboščine

Vse licence predvidevajo, da morajo vsi uporabniki priznati avtorstvo prvotnemu ustvarjalcu, obenem pa z njimi avtor dovoljuje uporabnikom, da prosto reproducirajo, distribuirajo, predvajajo in izvajajo njegova dela v skladu z željami, ki jih avtor izbere med različnimi možnostmi, ki so zanj že vnaprej pripravljene: da dovoljuje ali ne dovoljuje uporabo za komercialne namene, da dovoljuje ali ne dovoljuje proste predelave in če dovoli takšno predelavo, ali želi, da je tudi takšno derivativno delo licencirano pod istimi pogoji kot original. Avtor z licenco ne more omejiti izjem od avtorske pravice, kakor so določene z avtorskim zakonom. Tako oblikovano licenco avtor preprosto "prilepi" k svojemu objavljenemu avtorskemu delu, ki ga opremi tudi z ikono "nekatere pravice pridržane". Vsi uporabniki, ki bodo tako objavljena dela želeli uporabiti, bodo s klikom na ikono na enostaven način obveščeni o tem, katere svoboščine jim je avtor naklonil in katere pravice v skladu z zakonom si je pridržal.

Projekt Creative Commons International je rodil neverjetno zanimanje in navdušenje povsod po svetu. Poleg njegove osnovne naloge - ponujanja nacionalnih licenc, ki so prilagojene pravnim redom posameznih držav in oblikovane v nacionalnih jezikih - je poslanstvo Creative Commons tudi, da se lahko mnogi odzovejo na realnosti, ki jih predstavlja trenutna pravna ureditev avtorske pravice. Mnogi namreč kljub svoji ustvarjalni vlogi, ki jo imajo v družbi, velikokrat težko sodelujejo v razpravah, v katerih se razpravlja o novostih in prihodnosti zakonov, ki urejajo ustvarjalnost. Gibanju Creative Commons je uspelo pritegniti številne glasbenike, akademike, pisatelje, pesnike, filmske ustvarjalce, raziskovalce, če naštejemo le nekatere skupine. Gre za tiste avtorje/ustvarjalce, ki želijo enostavnejši način za uveljavljanje svojih avtorskih pravic. Ne zavračajo varstva, ki jim je omogočeno z avtorsko pravico; omejijo ga le z določenimi svoboščinami, ki jih želijo zagotoviti uporabnikom svojih del.

Creative Commons v Sloveniji

Čeprav se je to gibanje rodilo v Združenih državah Amerike, se odziva na ideje oziroma probleme, ki nimajo nacionalnih meja, saj nepotrebna bremena, ki jih nalaga obstoječa zakonodaja in ki nemalokrat dušijo ustvarjalnost, niso nikjer priljubljena. Pomembno je, da se ideja in preprosta orodja za licenciranje stvaritev, ki jih ponuja Creative Commons, predstavijo tudi v Sloveniji in ponudijo v obliki licence, prilagojene slovenskemu pravnemu redu in v slovenskem jeziku. S tem se bosta krepili dve vrednoti, ki jih pooseblja tudi Creative Commons: spoštovanje ustvarjalnih dosežkov posameznika in njegova svoboda. Spoštovanje avtorskih pravic in omogočanje avtorjem, da te pravice uveljavljajo na enostaven način in v obsegu, ki jim najbolj ustreza, je nujen način zagotavljanja raznovrstnega spektra dragocene ustvarjalnosti, ki je nujna za napredek vsake družbe.

Decembra 2004 je Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju z Ljudmilo pričel s procesom prilagajanja licenc Creative Commons tudi v Sloveniji (Creative Commons Slovenija). Danes lahko slovenski ustvarjalci uporabljajo tako originalne Creative Commons licence kot tudi njihove nacionalne različice, saj obstajajo orodja Creative Commons tudi v slovenskem jeziku in prilagojena našemu pravnemu redu. Creative Commons Slovenija je objavil prvi osnutek slovenske Creative Commons licence 26. aprila 2005, na svetovni dan intelektualne lastnine.

Slovenske licence CC

Sorodne teme:
Copyleft - Svobodna uporaba avtorskih del
Prijava patenta v RS

Povezave:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23.02.2007)
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Creative Commons
Creative Commons Slovenija

Inštitut za intelektualno lastnino


Prispevek smo pripravili v sodelovanju z mag. Maja Bogataj Jančič.

Zadnja posodobitev: 28. 2. 2012

O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura