www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Objavljamo vprašanja, ki jih Artservisovi uporabniki zastavljate glede statusa, društev, zavodov, davkov, računov, pogodb in podobnih tem.

Brezplačno pravno svetovanje za Artservisove uporabnike

VPRAŠANJA

Status, samozaposlitev, registriranje dejavnosti
Obveznost zaposlitve samozaposlenega v kulturi (16.2.2012)
Popoldanski s.p. in subvencija za samozaposlitev (6.4.2011)
Samozaposleni v kulturi s »popoldanskim s.p.-jem« (4.4.2011)
Neregistrirana prodaja slikanic (6.4.2010)
Status samozaposlenega kulturnika za tujca (23.2.2010)

Socialna varnost in prispevki
V dilemi glede zavarovalnih osnov zaradi trditev DURS-a (12.1.2012)
Štipendija in bolezen med porodniškim dopustom (29.3.2011)
Zavarovalna osnova in prispevki (21.2.2011)
Obračun prispevkov in akotnacije dohodnine, če postaneš samozaposlen konec leta (15.12.2010)
Delo v času porodniškega dopusta (10.12.2009)

Avtorsko delo, delo po pogodbi
Kršitev pogodbe o sodelovanju s strani podjetja (19.1.2012)
Zavod izplača avtorski honorar (8.7.2010)
Zavarovanje avtorskega dela (16.6.2010)
Avtorska pogodba za redno izdelavo fotografij (22.4.2010)
Honorar po avtorski poli (23.2.2010)

Pogodbe, računi
Osebni račun za poslovanje samozaposlenega v kulturi (23.2.2012)
Rok plačila pri samozaposlenem v kulturi (9.3.2011)
Ali lahko brezposelni izstavi račun? (1.3.2011)
Obračun plačila za vrtec (23.3.2010)
Uveljavljanje pogodbe o nakladi (23.2.2010)
Denarna izterjava založnikov (23.2.2010)

Normirani stroški, vodenje knjig
Uradno tolmačenje upoštevanja 40 % normiranih stroškov (23.1.2011)
Dohodkovni cenzus in triletno povprečenje (27.5.2010)
Sprememba načina vodenja stroškov in cenzus (30.9.2009)
Normirani stroški pri s.p. (29.5.2008)
Normirani stroški za umetno obrt (19.11.2007)

Davki, dohodnina, DDV
Vključitev v sistem DDV (9.2.2012)
Oprostitev DDV-ja za društva v javnem interesu (19.1.2012)
Uveljavljanje znižane stopnje DDV (13.1.2012)
Vključitev samozaposlenega v sistem DDV in v d.o.o. (10.5.2011)
Neplačilo akontacije s strani naročnika (26.1.2011)

Avtorske in druge pravice
Ne)dovoljena objava slike iz filma na platnicah knjige (6.4.2011)
Zaščita dizajna (10.2.2011)
Kako urediti prepoved nadaljnega prenosa avtorskih pravic v pogodbi (25.1.2011)
Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic (7.7.2010)
Nevladna organizacija, avtor in SAZAS (1.6.2010)

Društva, zavodi, ustanove
Ustanovitelja zavoda sta tujca (7.12.2012)
Opredelitev profitne dejavnosti v statutu zavoda (27.6.2011)
Postopek razrešitve in imenovanja direktorja zavoda (13.6.2011)
Sprememba organov zasebnega zavoda (24.1.2011)
Nadzorni organ zavoda (28.11.2010)

Delo v tujini, zaposlitev tujca
Prodaja umetnin v tujini (6.2.2012)
Gostovanje tujega umetnika (5.1.2012)
Zaposlitev v tujini (24.8.2007)
Kako zaposliti tujca? (16.7.2007)
Delo za tuje podjetje (15.1.2007)

Sponzorstvo in donatorstvo
Promocija donatorja (16.10.2009)
Davčni vidik sponzorstva in donatorstva (10.7.2007)
Potrdilo o prejemu donacije (16.1.2007)
Sponzorstvo, potni stroški, dnevnice in honorarji pri društvu (26.9.2006)

Poslovni prostori
Nakup poslovnega prostora (19.10.2007)
Dovoljenja in soglasja za atelje (13.9.2007)
Kazen za odsotnost cenika v ateljeju (14.8.2007)
Odkupna in predkupna pravica (28.5.2007)

Razno
Socialna podpora za umetnike (5.3.2012)
Lastniški delež samozaposlenega v podjetju (13.2.2012)
Zakonitost ustavitve postopka javnega poziva (11.1.2012)
Nadomestilo za delo pred upokojitvijo (31.8.2011)
Spletna prodaja samozaposlenega avtorja (31.5.2011)Avtorji/viri odgovorov:
- Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS (svetovanje za nevladne organizacije, od 2009)
- Matej Verbajs (svetovanje za fizične osebe in samozaposlene, od 2009)
- Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC (med leti 2006 - 2008)
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura