www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Objavljamo vprašanja, ki jih Artservisovi uporabniki zastavljate glede davkov, statusa, računov, pogodb in podobnih tem. Na vprašanja odgovarjajo pravniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC.

Brezplačno pravno svetovanje za Artservisove uporabnike

VPRAŠANJA

Status, samozaposlitev, registriranje dejavnosti
Obveznost zaposlitve samozaposlenega v kulturi (16.2.2012)
Popoldanski s.p. in subvencija za samozaposlitev (6.4.2011)
Samozaposleni v kulturi s »popoldanskim s.p.-jem« (4.4.2011)
Neregistrirana prodaja slikanic (6.4.2010)
Status samozaposlenega kulturnika za tujca (23.2.2010)
Več-osebni d.o.o. in status samozaposlenih (14.1.2010)
Izguba statusa (1.12.2009)
Status in zaposlitev v tujini (4.9.2008)
Razlika med s.p. in samozaposlenim v kulturi (26.2.2008)
Možnosti za status (2.2.2008)
Status in upokojitev (24.1.2008)
Izguba statusa (19.11.2007)
Registracija galerije (12.5.2007)
Vrnitev denarja za samozaposlitev (20.4.2007)
Kakšen status naj si uredim? (2.3.2007)
Podjetje za likovno izobraževanje (11.1.2007)
Samozaposlenost in oddajanje stanovanja (30.11.2006)
Status in oddajanje stanovanja (17.10.2006)
Na kakšen način naj registriram samostojno dejavnost? (18.9.2006)
Opravljenje dejavnosti brez statusa (17.8.2006)
Registracija in prodaja v galeriji (1.8.2006)
Obratovalni čas in preoblikovanje dejavnosti (15.5.2006)
Kdaj do statusa samozaposlenega v kulturi? (7.3.2006)
Registracija glasbene skupine (7.3.2006)
Redna zaposlitev in samozaposlitev (28.2.2006)
Samozaposlenost in popoldansko delo (25.4.2005)

Povezave na spletne strani PIC-a:
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC
Elektronska brezplačna pravna pomoč
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura