www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izguba statusa
19.11.2007

Vprašanje:

Izgubila sem status samozaposlenega v kulturi s pravico do plačila prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, status samozaposlenega pa se imam. Prispevki, ki bi jih morala sama plačevati, pa so za moje prihodke previsoki.

Ali naj se izpišem iz razvida samozaposlenih in se zavarujem kot občanka oz. se prijavim na Zavodu za zaposlovanje? Kolikšne bi bile v tem primeru dajatve za osnovno zdravstveno zavarovanje (po meni je zavarovan tudi otrok)?

Ali kot občanka (akademska slikarka) lahko še naprej opravljam dela preko avtorskih pogodb in uveljavljam normirane stroške?

Odgovor:

Če finančno ne zmorete plačevati prispevkov, potem je smiseln razmislek, da se zavarujete kot občan oz. se prijavite na ZZ. Višino zavarovanja vam bodo informativno izračunali na pristojnem zavodu (ZPIZ, ZZZ itd.).
 
Glede opravljanja dela preko avtorskih del pa ne vidimo ovire, da dela, ki izpolnjujejo pogoje, ki so zakonsko določeni za opravljanje preko avtorske pogodbe ne opravljate na takšen način. Seveda je o opravljanju takšnega dela potrebno obvestiti tudi zavod za zaposlovanje, če boste prijavljeni oz. se morate o opravljanju dela posvetovati s svojim svetovalcem(ko) na zavodu.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura