www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zamrznitev avtorske pogodbe
21.11.2007

Vprašanje:

V podjetju delam na avtorsko pogodbo. Pogodba je sklenjena do maja 2008, ker pa gre podjetje z novim letom v prevzem in je trenutno poslovanje slabo, so se odločili, da mi zamrznejo pogodbo. Je to dovoljeno?

Zamrznitev naj bi trajala do prevzema podjetja, oz. dokler nam ne bo šlo na bolje. Kako se lahko temu izognem?

Odgovor:

Pogodbeno razmerje je dvostransko razmerje. To pomeni, da se sklene s soglasjem obeh strank in se tako tudi spremeni. Tako "delodajalec" (ki v resnici to ni, ker ne gre za pogodbo o zaposlitvi) naj ne bi enostransko zamrznil pogodbe, razen če mu takšno možnost daje pogodba, ki ste jo že podpisali.

Glede na to, da vam očitno ne morejo zagotoviti dovolj dela, gre za spremenjene okoliščine, zaradi katerih bi vam lahko pogodbo načeloma tudi odpovedali.

Če ni sredstev za delo, potem tudi dela ne boste mogli opravljati, oz. je za vas bolje, da ga ne, saj ne veste, če boste ta znesek lahko izterjali.

Kakorkoli, takšna sprememba ne more biti veljavna samo z enostransko odločitvijo, veljati začne, ko jo podpišeta obe stranki. Svetujemo, da sklenete aneks k avtorski pogodbi, v kateri se bo natančno določilo, za koliko časa pogodbeno razmerje miruje in kdaj naj bi začeli spet delati. Ker pa gre za prevzem, kot navajate, se bo spremenila tudi odgovorna oseba, s katero morate imeti sklenjeno pogodbo (»delodajalec«), tako da boste najverjetneje v vsakem primeru po prevzemu morali skleniti novo pogodbo, ker bo prišlo do spremembe pogodbene stranke.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura