www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Sprememba imena društva
19.12.2007

Vprašanje:

Sem predsednik Kulturno umetniškega društva "Janez Novak" Kranj (op: ime je izmišljeno). V našem že starem pravilniku je naveden napačen naslov društva. Poleg tega pa bi radi spremenili ime.

Ime "Janez Novak" bi radi črtali s pravilnika. Preimenovali bi se v KUD Kranj. Zanima me, če se to lahko reši le z novim statutom, ki bi ga sprejel občni zbor, ali pa bo društvo moralo prenehati delovati in bo potrebno ustanoviti novo društvo?

Zanima me še, ali nas lahko potomci "Janeza Novaka" pravno-formalno preganjajo zaradi (ne)uporabe njegovega imena? Od njegove smrti je že vsaj 62 let. Zadnje čase je slišati kritike, da potomci ne podpirajo delovanja našega društva.

Odgovor:

Po sedaj veljavnem Zakonu o društvih je obvezen element statuta kraj, kjer društvo posluje. V kolikor se sedež društva (ulica in hišna številka) spremeni tako, da je sedež še vedno znotraj istega kraja, statuta ni potrebno spremeniti, saj je kraj ostal isti.

V kolikor pa se sedež spremeni tako, da bo ta v drugem kraju, kot je opredeljen v statutu, bo potrebno statut spremeniti.

Ime društva je prav tako obvezen element statuta društva, tako da boste s spremembo imena morali spremeniti tudi statut društva. Šlo bo za isto društvo (z isto matično številko, z istim premoženjem) in likvidacija in ponovna ustanovitev za spremembo imena nista potrebna.

Upoštevajte pa, da je za spremembo statuta potrebno sklicati občni zbor, torej najvišji organ društva, ki je pristojen po zakonu, da sprejme odločitev o spremembi statuta.

Morebitna pravna podlaga potomcev glede uporabe imena bi lahko obstajala, če bi jim z vašim delovanjem nastajala določena pravno priznana (materialna ali nematerialna) škoda, ki pa bi jo morali tudi sami dokazati. Potrebno je upoštevati, da mora iti za škodo (npr. razžalitev časti), ki nastaja njim samim, in ne za škodo, ki je nastala pokojnemu.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura