www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

V dilemi: društvo ali zavod?
11.2.2008

Vprašanje:

V mojem podjetju izvajamo tečaje likovnega izobraževanja in druge kulturne projekte. Želeli bi ustanoviti še društvo ali pa zavod. Kaj od tega mi svetujete?

V kratkem bo podejtje namreč padlo med davčne zavezance, radi pa bi, da tečaji ostanejo cenovno dostopni vsem otrokom. Poleg tega bi tudi radi kandidirali tudi na kakšnih razpisih.

Odgovor:

Društvo in zavod sta dve različni pravnoorganizacijski obliki. Težko je reči, katera oblika je bolj ustrezna glede na vaše potrebe, lahko pa vam predstavimo bistvene razlike med obema oblikama.

Društvo je oblika pravna osebe, ki jo lahko ustanovijo najmanj 3 poslovno sposobne fizične ali pravne osebe. V društvu se združujejo člani, ki imajo enak ali podoben interes, iz česar izhajajo tudi namen in dejavnosti društva. Pogostokrat društvo deluje le za svoje člane, npr.: izvaja različne izobraževalne delavnice za svoje člane, organizira izlete, predavanja ter druge storitve za svoje člane. Ni pa to pravilo. Mnoga društva vključujejo v svoje dejavnosti tudi druge, ne glede na to ali je nekdo član društva ali ne.

Na drugi strani pa se zavod ustanovi za opravljanje dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, invalidsko varstvo, socialno zavarovanje ali drugih dejavnosti, pod pogojem, da cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Zavod nima članstva, kot ga ima društvo. Svoje storitve ponuja svojim ciljnim javnostim, pri čemer pa zavoda ne žene želja po dobičku, temveč neka splošna, javna koristnost delovanja.

Postopki ustanovitve so pri obeh oblikah relativno enostavni in se bistveno ne razlikujejo po ceni. Razlika je še v tem, da lahko društvo vsaj na začetku, ko še ne izpolnjuje določenih pogojev, vodi enostavno knjigovodstvo, zavod pa je zavezan voditi dvostavno knjigovodstvo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura