www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Razlika med s.p. in samozaposlenim v kulturi
26.2.2008

Vprašanje:

Zanima me kakšna je razlika med s.p. in statusom samozaposlenega v kulturi?

Sem diplomirana arhitektka, nisem pa se nikoli registrirala v razvid ustvarjalcev na področju kulture. Trenutno imam registriran s.p., vendar moji prihodki iz dejavnosti ne presegajo 22.000 eur/leto. Prosim za nasvet o tem, katera oblika samozaposlitve je zame primernejša.

Odgovor:

Samostojni podjetnik opravlja pridobitno dejavnost na trgu in je bolj ali manj izenačen z drugimi gospodarskimi oblikami.

Posebnosti so sicer pri plačevanju davka in nekaterih določbah Zakona o gospodarskih družbah, vendar pa samostojni podjetnik nima nobenih posebnih olajšav, bonitet ali česa podobnega.  

V razvid samozaposlenih v kulturi se lahko vpiše tisti, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Posebnost tega statusa je ta, da lahko tisti, ki je vpisan v razvid, lahko zaprosi tudi za pridobitev pravice do prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna. Uredba za to določa še dodatne pogoje, najpomembnejša med njimi sta zagotavljanje izjemnih dosežkov in premoženjski cenzus.

Druga razlika pa se nanaša na način določevanja osnovo za dohodnino. Samozaposleni v kulturi se lahko odloči bodisi za knjigovodstvo (vodenje knjig) ali pa za normiranih stroške. Samostojni podjetnik pa mora določevati svojo dohodninsko osnovo z vodenjem knjig.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura