www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Bolniška med nosečnostjo in porodniško nadomestilo
16.10.2009

Vprašanje:

Sem samozaposlena v kulturi, Ministrstvo za kulturo mi plačuje prispevke od osnove v višini 60% povprečne bruto plače. Celotno nosečnost bom preživela na bolniški. Zanima me, kaj se šteje v tem primeru v osnovo za porodniško nadomestilo?

V primeru, da bi opravljala svojo dejavnost do roka, ko mi začne teči porodniški dopust, bi se mi upoštevalo povprečje zadnjih 12 mesecev in sicer bruto znesek, za katerega mi država plačuje prispevke. Ali se to zaradi 9-mesečne bolniške kaj spremeni? Kakšno porodniško torej lahko pričakujem?

Odgovor:

Višino za pridobitev porodniškega nadomestila določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP.

Ta določa, da znaša omenjeno nadomestilo 100% osnove (44. člen), pri čemer je osnova za nadomestilo enaka povprečni osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust (41. člen). Prispevki za starševsko varstvo se sicer obračunavajo od enake osnove, od katere se plačujejo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če bi delali do nastopa porodniškega dopusta (in torej ne bi bili na bolniški), bi vam pripadalo porodniško nadomestilo v višini povprečja osnov, od katerih vam je ministrstvo v zadnjih 12 mesecih plačevalo prispevke (v vašem primeru 60% povprečne bruto plače oz. okoli 850 EUR). Upoštevajte pa, da se od tega zneska odštejejo še prispevki, ki bremenijo upravičenca do porodniškega nadomestila.

V primeru, da ste pred nastopom porodniškega dopusta na bolniški, pa se vam osnova za porodniško nadomestilo izračuna na podlagi vseh osnov v zadnjih 12 mesecih, od katerih so bili plačani prispevki – torej delno od osnov, od katerih prispevke plačuje ministrstvo (za čas v zadnjih 12 mesecih, ko se še delali) in od osnov, od katerih se je obračunalo nadomestilo zaradi nezmožnosti za delo (za čas »bolniške« v zadnjih 12 mesecih).

Osnova za izračun nadomestila za čas nezmožnosti za delo (bolniško nadomestilo) je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela (31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Za izračun osnove za čas morebitne bolniške je potrebno pogledati, kakšna je bila prejšnje koledarsko leto osnova za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Od te osnove se namreč izplača »bolniška«, hkrati pa od nje obračunajo tudi prispevki za starševsko varstvo. Od teh osnov pa se bo računala tudi osnova za starševsko nadomestilo. V kolikor je bila ta osnova nižja od osnove, od katere vam ministrstvo sedaj plačuje prispevke, bo to negativno vplivalo na odmero starševskega nadomestila, saj bo ta nižji. V takem primeru bi bilo nadomestilo nižje čim daljša bi bila bolniška, saj bi se s tem nižalo povprečje vseh osnov zadnjih 12 mesecev.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura