www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Račun in avtorska pogodba za delavnice
3.12.2009

Vprašanje:

Imam status samostojne oblikovalke (normirani stroški 25%+15% in posebna davčna olajšava). Zanima me, če lahko izstavim račun za izvedbo delavnic?
Ali za to potrebujem avtorsko pogodbo? Ali pri avtorski pogodbi lahko uveljavljam 40% normirane stroške?

Odgovor:

Treba je razlikovati med razlogom, zakaj se izda račun in zakaj se sklepa avtorska pogodba. Teh dveh dokumentov ne smemo zamenjati.

Račun

Račun izdamo takrat, kadar se dogovorimo za opravljanje kakršne koli storitve ali za prodajo kakšnega blaga proti plačilu. Zato izdamo račun. Z njim glede na medsebojni dogovor nato nasprotna stranka poravna svojo obveznost. Prav tako račun izdamo, kadar prejmemo plačilo za neko opravljeno storitev ali prodano blago, če pride do plačila takoj. Račun je dokument, ki ga samostojno izda oseba, ki opravlja dejavnost. Račun tako izdate v vsakem primeru, ko v okviru svoje dejavnosti opravite nekaj za plačilo – torej tudi za izvedbo oblikovalskih delavnic.

Avtorska pogodba

Avtorska pogodba pa je dokument, s katerim se avtor in naročnik dogovorita za izdelavo/izvedbo določenega avtorskega dela (torej ne za katero koli storitev) ali za prenos avtorskih pravic (torej ne za prodajo česarkoli) za ustrezno plačilo. Razumeti je treba, da ni nujno, da je pogodba vedno v pisni obliki – lahko je tudi ustna, ko pride do dejanskega dogovora o tem, kaj so pravice in obveznosti obeh strank (npr. izdelava dela je obveznost avtorja, plačilo honorarja pa je obveznost naročnika).

Določena pogodba (dogovor) je tako vedno podlaga za izdajo računa, saj se vedno pred tem dogovorimo, kaj bomo storili oziroma kaj prodali in kakšno je plačilo. Takšna pogodba je lahko tudi ustna (npr. ko nekaj kupimo v trgovini ali ko avtomehanik popravi avtomobil). Če je predmet take pogodbe izvedba avtorskega dela ali prenos avtorskih pravic govorimo o avtorski pogodbi.

Vsaj do ustne sklenitve avtorske pogodbe bo tako tudi v primeru delavnic, saj se boste morali dogovoriti kaj naročnik sploh želi in kakšen bo honorar. Možno seveda je, da pogodbo sestavite tudi v pisni obliki, s čimer lahko razmerje podrobneje uredite (npr. zahteve glede vsebine delavnice, rok plačila in podobno…) in se hkrati tudi zavarujete, saj boste laže dokazali obstoj pogodbe, če bo ta v pisni obliki.

Če bi se dogovorili, da boste na naročnika prenesli tudi določene avtorske pravice (na primer da mu boste izdelali predstavitev za delavnico ali gradivo za udeležence, ki jo bo potem sam naprej uporabljal), potem je na podlagi 180.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah - ZASP potrebna pisna pogodba in ustna ne bo dovolj.

Uveljavljanje normiranih stroškov

Osnovno pravilo Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - ZUJIK je, da kadar posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost  specializiranega poklica pod katerim je vpisan v razvid, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih (82. člen). Če opravljate dejavnost, ki ne sodi v poklic oblikovalca (npr. izvedba predavanja), posebne davčne olajšave ni mogoče uporabiti.

Pri tem obstaja določena izjema. Ta omejitev ne velja, kadar gre za opravljanje del s področja vzgojno-izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (2. člen Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Ur. l. RS št. 9/2004 , 76/2006 )). Ker bi delavnico lahko šteli kot del vzgojno-izobraževalne dejavnosti to pomeni, da je uveljavljanje posebne davčne olajšave v tem primeru vendarle možno (torej skupno 40% normirane stroške).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura