www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Status samozaposlenega kulturnika za tujca
23.2.2010

Vprašanje:

Kako lahko tujec, ki je državljan Združenega kraljestva, ima začasno bivališče v Sloveniji in dela kot plesalec z avtorsko pogodbo, pridobi status samozaposlenega v kulturi?
Kako lahko pridobi staus samozaposlenega kulturnika državljan Republike Hrvaške, ki bi rad delal z avtorsko pogodbo?

Odgovor:

Posameznik se lahko vpiše v razvid samozaposlenih pri ministrstvu za kulturo, če sta izpolnjena dva osnovna pogoja:

1. da kandidat opravlja samostojno specializirani poklic na področjih, ki jih določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
(predzadnji čistopis najdete na spletni strani Državnega zbora republike Slovenije) in če ni prejemnik pokojnine.

To so naslednja področja: Vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besedne, uprizoritvene, glasbene, vizualne, filmske, avdiovizualne, intermedijske in druge umetnosti, založništvo, knjižničarstvo, kinematografijo in drugje v kulturi. Ples je opredeljen kot uprizoritveno ustvarjanje. Ta pogoj bi bil lahko izpolnjen, če delo plesalca opravljate kot vaš poklic.

2. da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Državljanstvo Slovenije tako ni pogoj in lahko tudi tuji državljani pridobijo status samozaposlenega v Slovenije pod istimi pogoji kot slovenski državljani. Ker gre za državljana EU bi drugačna ureditev bila v nasprotju z eno od temeljnih svoboščin v EU – s prostim pretokom storitev.

Dodatne informacije o vpisu v razvid samozaposlenih najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura