www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorska pogodba za redno izdelavo fotografij
22.4.2010

Vprašanje:

V klubu redno fotografiram in lastniku predajam pravico do uporabe kopije mojih fotografij za lastno promocijo. Ker bi rad tudi zakonito prejel nakazan honorar, me zanima, kako naj poslujem na najbolj ugoden način, da bom prejel redni mesečni dohodek, sem pa že redno zaposlen v podjetju, ki ne sodi v svet umetnosti?


Naj sklenem avtorsko pogodbo za nedoločen čas in se potem izdaja račune na podlagi avtorske pogodbe? Kakšna je praksa v takšnem primeru?

Odgovor:

Kakor ste opisali, vam svetujemo, da s klubom sklenete Pogodbo o naročilu avtorskega dela, skladno z 99. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. S takšno pogodbo se namreč kot avtor zavežete, da boste ustvarili določeno avtorsko delo (fotografije), jih izročili naročniku (klubu), naročnik pa se zaveže, da vam bo za to plačal

Glede na zakon obdržite na fotografijah svoje avtorske pravice, razen pravice distribuiranja (3. odst. 99. člena ZASP), tako da bo verjetno klub želel tudi prenos nekaterih drugih pravic, ki bi jih potreboval za promocijo – verjetno pravico reprodukcije, dajanja na voljo javnosti (za objavo na spletu), pravico predelave … Natančen prenos teh pravic je smiselno urediti v tej isti pogodbi. Seznam avtorskih pravic najdete sicer v 22. členu ZASP.

Menimo, da ni sporno, če je pogodba sklenjena za nedoločen čas, saj je glede na naravo naročenega avtorskega delo povsem smiselno, da se vse uredi z enotno pogodbo in ne sklepate pogodbe za vsako fotografijo ali za več (niz) fotografij s posameznega dogodka posebej. Naročeno delo je namreč s tega vidika vedno enako – izdelava in izročitev fotografij z dogodkov naročnika ter prenos ustreznih avtorskih pravic.

Višina honorarja za takšen prenos ni zakonsko določena, je stvar svobodne volje (in pogajanj) med vami in klubom.

Glede na to, da ne gre za dejavnost, ki je ali bi lahko bila konkurenčna vašemu delodajalcu, s katerim ste sklenili pogodbo o zaposlitvi, tudi o kršitvi konkurenčne prepovedi ne moremo govoriti (37. člen Zakona o delovnih razmerjih– ZDR). Ker gre za neko kontinuirano dejavnost, ki jo opravljate, naj vas zgolj opozorimo na prepovedi dela na črno – več o tem v prispevku Delo na črno. Izvajanje pogodbe, kot je opisano zgoraj, po našem mnenju sicer še ne predstavlja dejavnosti in tako ne bi šlo za delo na črno (naročnik je isti, gre za izdelavo iste vrste avtorskega dela …). Ker ne gre za dejavnost, tudi računa ne izstavite, ampak kvečjemu zahtevek za izplačilo na podlagi pogodbe o naročilu avtorskega dela (če bi tako zahteval naročnik).

Če pa bi takšno dejavnost izvajali za več naročnikov, pa bi bilo smiselno razmisliti o registraciji dejavnosti. V tem primeru pa bi se zahtevala tudi izdaja računa.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura