www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pridobitna dejavnost v društvu
25.5.2010

Vprašanje:

Radi bi ustanovili društvo z različnimi umetniškimi dejavnostmi. Kako lahko določimo ceno za prodajo različnih ročno izdelanih izdelkov?


Odgovor:

Če bi v društvu hoteli prodajati različne ročno izdelane izdelke, je prvi pogoj, da imate takšno dejavnost prodaje vpisano v vaš temeljni akt (statut). Ob ustanovitvi bodite pozorni, da boste med pridobitne dejavnosti društva vnesli tudi dejavnost, kot je npr.: "prodaja ročno izdelanih izdelkov, ki se naredijo v sklopu delavnic društva..."

Takšna pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji društva (da se društvo npr. ustanovi za promocijo takšnih izdelkov ...) in mora biti dopolnilna nepridobitni dejavnosti društva.

Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo predstavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. (Prodaja izdelkov je lahko del širše dejavnosti društva. Z njo se npr. promovira domačo obrt ali podpira mlade umetnike ...) Obvezna je torej nekakšna vsebinska povezava pridobitne dejavnosti z namenom in ostalimi dejavnostmi društva.

Ko imate dejavnosti vpisane v vaš temeljni akt, jih lahko izvajate. Bodite pozorni le na morebitne dodatne pogoje, povezane s trgovinsko dejavnostjo (po Zakonu o trgovini). Ta velja za vse organizacije, ki prodajajo izdelke, ne le za društva. Na primer, obvezno je soglasje lastnika zemljišča, če se izdelki prodajajo na premični stojnici (npr. na sejmu).

Sama cena takšnih izdelkov pa zakonsko ni določena in je povsem prepuščena društvu kot prodajalcu, da jo določi. Pri tem društvo lahko upošteva, kakšno je povpraševanje po njegovih izdelkih (koliko bi ljudje še bili pripravljeni plačati), kakšne ima dejanske stroške z izdelavo (da mu prodaja npr. ne bi povzročala izgube) in pa same razmere na trgu (koliko podobni izdelki stanejo pri konkurenčnih prodajalcih). Po takšnih tržnih oziroma povsem ekonomskih vplivih lahko cene določite povsem svobodno oziroma jih svobodno tudi spreminjate.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura