www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic
7.7.2010

Vprašanje:

Imam podpisano pogodbo z javno ustanovo za besedilo, ki naj bi izšlo v razstavnem katalogu. Pogodba je bila napisana za pavšalno dolžino, in sicer za 20.000 znakov. Honorar po tej pogodbi mi ni bil izplačan. Hkrati se je dolžina besedila podaljšala na 65.000 znakov, čemur naročnik ni nasprotoval. Ali bi bilo najbolje, da napišem aneks k tej prvi pogodbi, ki je bila samo za 1/3 obsega in napišem še dejanski obseg in temu ustrezno višino honorarja? Hkrati bi se rad zavaroval. V aneksu bi napisal, da bom svoje besedilo objavil drugje, če ne bo izšlo v omenjenem katalogu do določenega datuma.

Odgovor:

Vsekakor vam svetujemo, da novo nastalo situacijo uredite tudi pogodbeno z aneksom k prvotni pogodbi, saj se boste tako ustrezno zavarovali, da vam glede na večji obseg opravljenega dela pripada tudi višji honorar. Sicer bo ostalo le pri (verjetno) ustni odobritvi, ki bi jo bilo v morebitnem postopku izterjave teže dokazati. Tudi sicer bi se brez aneksa vaš naročnik (»javna ustanova«) lahko kasneje skliceval, da tako obsežnega dela ni naročil in ga zato ne bo plačal. V veljavni pogodbi je namreč predviden manjši obseg in tudi manjši honorar.

V aneksu bi bilo tako smiselno na novo urediti obseg naročenega avtorskega dela (število znakov) in pa seveda tudi višino avtorskega honorarja.

Glede avtorskih pravic pri besedilu pa imate dve možnosti:

Lahko se dogovorite za tako imenovani neizključen prenos avtorskih pravic pri besedilu. V tem primeru lahko pri besedilu obdržite vse materialne avtorske pravice in ga lahko izkoriščate poleg naročnika, ne glede na to, kaj bo naročnik z njim naredil ali kaj ne bo naredil. Tak prenos namreč pomeni, da se avtor sam ne odpove svojim pravicam, temveč da imata pravice na istem avtorskem delu tako on kot tudi drugi imetnik, na katerega je avtor te pravice prenesel (1. odst. 74. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP).

Druga možnost je izključen prenos pravic. To je prenos, po katerem lahko delo uporablja samo imetnik pravic, ne pa tudi avtor sam (2. odst. 74. člena ZASP). V tem primeru se tako avtor odpove materialnim avtorskim pravicam in jih ima izključno njihov imetnik. Zgolj v tem primeru bi potrebovali tudi dodaten pogoj – objavo kataloga do določenega datuma. V primeru takšnega izključnega prenosa pa bi lahko v pogodbi (aneksu) določili, da sicer na naročnika prenašate (dogovorjene) materialne avtorske pravice, a da vam te pripadejo nazaj, če naročnik do določenega datuma ne izda kataloga, ki bo vseboval omenjeno besedilo kot avtorsko delo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura