www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Društvo in gostinska dejavnost
25.4.2006

Vprašanje:

Imam vprašanje glede opravljanja gostinske dejavnosti v okviru društva. Na UE so mi povedali, da je to povsem mogoče, le v statutu mora biti to ustrezno opredeljeno. Kot KUD e-nota bi radi poleti poleg ostalih dejavnosti prirejanja kulturih prireditev imeli odprt tudi barček, s katerim nekaj zaslužili in iz tega bi financirali ostale dejavnosti. Zato me zanima pravna formulacija te situacije za naš statut, ki ga moramo dopolniti.

Odgovor:

22.l člen veljavnega Zakona o društvih določa: "Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje."

Formulacija pridobitne dejavnosti gostinstva v statutu bi bila lahko naslednja: "Društvo lahko v okviru temeljnega namena, ciljev in nalog, opredeljenih s tem statutom opravlja tudi pridobitno dejavnost gostinstva, vendar pridobitna dejavnost ne sme predstavljati pretežne dejavnosti društva, presežek prihodkov nad odhodki iz te dejavnosti pa društvo uporabi za uresničevanje svojega temeljnega namena in dejavnosti, za katere je ustanovljeno v skladu s tem statutom."

Pred skupščino, na kateri boste sprejeli spremembo statuta, pa je vseeno smiselno predhodno povprašati referenta na upravni enoti, kjer je vaše društvo registrirano, glede ustreznosti besedila.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura