www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kako urediti prepoved nadaljnega prenosa avtorskih pravic v pogodbi
25.1.2011

Vprašanje:

Kako bi konkretno sestavili člen v avtorski pogodbi, kjer bi na naročnika prenesli pravice do objave fotografij za svoje komercialne namene (kakršnekoli že ima naročnik – tiskovine, internet itd.), vendar pa bi izrecno prepovedali, da lahko naročnik ta ista dela posreduje tretjim oseba ali jih naprej prodaja. Zanima me, če bi stavek: "Naročnik NE sme materialnih avtorskih pravic iz tega člena (recimo da bi bilo navedeno, kaj lahko počne s fotografijami) prenašati na tretje osebe. Oziroma me zanima, če nekega člena konkretno ni v avtorski pogodbi, ali je potem zato, ker ga ni, dejansko "zanikan"?

Istočasno pa bi v pogodbo vključili člen, kjer bi avtor lahko uporabljal te iste fotografije za svoje lastne "reference", vendar seveda ne za nadaljnjo komercialno rabo.

Odgovor:

Kot razumemo vaše vprašanje, bi želeli na naročnika prenesti določene avtorske pravice (glede na njegove potrebe), pri tem pa bi v pogodbo o prenosu teh avtorskih pravic določili, da jih naročnik ne sme prodati (prenesti) dalje. Istočasno bi želeli, da vam ostane tudi pravica do uporabe teh avtorskih del za nekomercialne namene. Pojasnila vam posredujemo v nadaljevanju:

Glede prepovedi nadaljnjega prenosa

V zvezi s tem Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP že sam določa, da imetnik, na katerega je bila prenesena materialna avtorska pravica ali druga pravica avtorja, ne more brez dovoljenja avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe, če ni s pogodbo drugače določeno (prvi odst. 78. člena ZASP). V kolikor se tako v pogodbi nadaljnjega prenosa posebej ne uredi, velja zakonska določba, da vaš naročnik dobljenih avtorskih pravic ne sme prodati ali prenesti dalje.

V kolikor bi želeli to v pogodbi posebej izpostaviti, tako da prepoved ne bo sporna in bo jasno, da do prenosa te pravice ni prišlo, pa vam svetujemo določbo v smislu:

»Prenos avtorskih pravic po tej pogodbi na naročnika ne vsebuje tudi pravice do prenosa teh pravic na tretje osebe. Za prenos pravic na tretje osebe potrebuje naročnik dodatno pisno soglasje avtorja.«

Glede možnosti nadaljnje uporabe avtorskega dela po sklenitvi pogodbe o prenosu avtorskih pravic

V tem primeru ločimo med tako imenovanim izključnim in neizključnim prenosom avtorskih pravic. Pri izključnem prenosu avtor svoje pravice prenese na način, da jih sam več nima (in je tako naročnik edini, ki sme avtorsko delo uporabljati), pri neizključnem prenosu pa te pravice ostanejo tudi pri avtorju (in sme tako delo uporabljati poleg naročnika tudi avtor). Nekaj več o tem najdete v prispevku: Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic.

V vašem primeru bi tako vsaj delno šlo za neizključen prenos, saj bi avtorska dela želeli za nekomercialne namene nadalje uporabljati tudi sami. Po drugi strani pa verjetno naročnik želi, da se določene pravice nanj prenesejo izključno (npr. pravica reproduciranja, distribuiranja itd.). V takem primeru je seveda možno oboje, v pogodbi pa je smiselno natančno določiti, za katere pravice (ali načine uporabe) velja izključni in za katere neizključni prenos.

Glede na navedeno, bi lahko v pogodbo vključili določbe v smislu:

»Avtor prenaša na naročnika sledeče avtorske pravice:
- pravica reproduciranja,
- pravica distribuiranja
- itd.

Vse pravice iz prejšnjega odstavka prenaša avtor na naročnika izključno, vendar pa sme avtor še nadalje avtorsko delo, ki je predmet te pogodbe, reproducirati, distribuirati in dajati na voljo javnosti za namene lastne promocije in prikazovanja lastnih referenc, pod dodatnim pogojem, da gre za nekomercialno uporabo, iz katere avtor ne prejema nobenih dohodov.

Prenos avtorskih pravic na naročnika po tem členu ne vsebuje tudi pravice do prenosa teh pravic na tretje osebe. Za prenos pravic na tretje osebe potrebuje naročnik dodatno pisno soglasje avtorja.«

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura