www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Ali lahko brezposelni izstavi račun?
1.3.2011

Vprašanje:

Že nekaj mesecev sem brezposeln. Vrnil sem status, ker ne zmorem več plačevati prispevkov. Prijavljen sem na Zavodu za zaposlovanje. Zanima me, kako brezposelna oseba izstavi račun?
V neki firmi sem namreč strokovno učil in bi jim rad izstavil račun. Ali se računu doda kakšne priloge (izjave, odločbe ipd.)? Kaj je legalna osnova /podlaga/ za izstavitev računa? (pogodba? kaksna)? To, da moram Zavodu sporočiti, koliko sem zaslužil, že piše v njihovi odločbi.

Odgovor:

Izdajanje računa za opravljene storitve ali za prodajo blaga je obveznost davčnih zavezancev, to je pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo določeno ekonomsko dejavnost ( 81. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1).

Če ste to storitev opravili v okviru svoje dejavnosti, bi račun za opravljeno izobraževanje lahko (oz. morali) izdati še kot samozaposlena oseba. Ker ste brezposeln in niste več samozaposlena oseba, vas ne moremo šteti za osebo, ki opravlja ekonomsko dejavnost, temveč ste fizična oseba. Tako za svojo, sicer že preteklo storitev ne morete izstaviti računa. Tudi podjetje kot naročnik naj ne bi plačalo računa, ki ga izda fizična oseba, ki ni samozaposlena, oziroma, ki ni registrirana za opravljanje določene dejavnosti. Podlaga za izstavitev računa bi tako bil vaš status samozaposlenega, ki pa kot pravite, ga nimate več. Iz tega razloga po našem mnenju računa za nazaj ne morete več izdati.

Plačilo osebi, ki ne opravlja dejavnosti, pa je (ne glede na vaš trenutni status brezposelnega) možno na podlagi sklenitve kakšne od pogodb civilnega prava. V kolikor je pri vašem učenju šlo npr. za predavanje ali za izvedbo kakšnega drugega avtorskega dela, bi bilo možno, da s podjetjem sklenete pogodbo o izvedbi avtorskega dela (»avtorsko pogodbo«), na podlagi katere vam podjetje lahko nato izplača dogovorjen honorar. V takem primeru namreč ni potrebno, da izstavite (še) račun, ampak vam podjetje lahko izplača že na podlagi same pogodbe. Več o avtorski pogodbi najdete v rubriki Avtorska pogodba.

V kolikor vašega učenja ne bi bilo možno šteti za avtorsko delo, pa pride v poštev sklenitev Podjemne pogodbe (Pogodbe o delu). Tudi v tem primeru izstavitev računa ni potrebna, ampak vam podjetje lahko izplača že na podlagi same pogodbe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura