www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obratovalni čas in preoblikovanje dejavnosti
15.5.2006

Vprašanje:

S prijatelji smo se odločili, da bi zbrali sredstva in odprli biljardnico in gostinsko dejavnost. Našli smo prostor, ki se nahaja v poslovnem objektu in ima že registrirano trgovinsko dejavnost. Zanima ma, kaj moramo izpolnjevati za preoblikovanje dejavnosti v tem prostoru in katere pogoje je potrebno izpolnjevati za pridobitev obratovalnega časa, skratka kje je to zapisano ali na koga naj se obrnemo?

Odgovor:

Obratovalni čas gostiln urejata Zakon o gostinstvu in Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Predlagamo vam, da preverite kakšni so pogoji za delovni čas, ki ste si ga zamislili (www.uradni-list.si).

Izvleček iz omenjene zakonodaje ter ostale predpise in pogoje lahko preverite na naslovu http://www.pcmg.si/index.php?id=922.

Glede preoblikovanja dejavnosti (morda namembnosti?) poslovnih prostorov bi bilo najbolje povprašati na upravni enoti v času uradnih ur (med 9 in 12 ob ponedeljkih, sredah in petkih).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura