www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Ali kot samozaposleni rabim računovodstvo?
22.9.2006

Vprašanje:

S septembrom sem vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi z plačilom socialnih in pokojninskih prispevkov od države in sicer kot igralec in lutkar. Od DURSA sem dobil poleg upoštevanja 25% normiranih stroškov tudi posebno osebno olajšavo 10%. Ali rabim računovodstvo, ali lahko vodim knjiženje stroškov (za avtorsko predstavo) sam?

Ali se mi šteje pri ostalih avtorskih pogodbah iz dejavnosti s pravnimi osebami 25% ali 40% normiranih odhodkov?

Odgovor:

Zunanje računovodstvo ni pogoj za vodenje knjig. V kolikor imate potrebno znanje, da knjige vodite sami, lahko vodite knjiženje tudi sami. Posebna olajšava, ki ste jo dobili, verjetno znaša 15% in ne 10%, če gre za posebno osebno olajšavo, ki se podeli za opravljanje dejavnosti poklica, ki je značilen za področje kulture, če nimate sklenjenega delovnega razmerja (107. čl. Zakona o dohodnini).
 
Pri ostalih pogodbah (avtorskih, podjemnih in drugih) lahko uporabite zgornjo olajšavo le, če gre vsebinsko za delo, ki sodi v delo igralca ali lutkarja. Vrsta pogodbe pri tem ni pomembna. V kolikor pa gre za dejavnost, ki ne sodi v delokrog dejavnosti poklica, za katerega vam je bila dana posebna osebna olajšava, jo je potrebno obravnavati ločeno in tudi posebej obračunavati normirane stroške. Če torej opravite delo po avtorski pogodbi, ki ne sodi v poklic lutkarja (npr. režija filma), za ta posel ne morete uporabiti posebne olajšave v višini dodatnih 15%. V slednjem primeru so normirani stroški 25% ali 10%.

Normirani stroški 25% so v primeru, če gre za posel, ki sodi v sklop vaše dejavnosti kot samostojnega kulturnika (ne gre za iste pogoje, kot v prejšnjem odstavku, ko je dejavnost vezana izključno na poklic). Dodatni štirje pogoji, ki jih morate izpolnjevati, so opisani v Artservisovem Priročniku v članku Samozaposleni v kulturi (poglavje Normirani stroški).

Če gre za nek drug, posamezen posel (npr. nekaj prevedete na podlagi avtorske pogodbe), se vam priznajo 10% normirani stroški.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura