www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Status in oddajanje stanovanja
17.10.2006

Vprašanje:

Sem samostojni kulturni delavec s priznano pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, normiranimi stroški in posebno osebno olajšavo. V lasti imam tudi stanovanje, ki bi ga rad oddajal v najem. Zanima me, ali bi v tem primeru katero od pridobljenih pravic izgubil?

Na potrdilu o pridobitvi pravice o 15% posebni osebni olajšavi je npr. naveden pogoj, da ne smem opravljati druge dejavnosti. Je oddajanje stanovanja dejavnost? Kaj bi bilo z normiranimi stroški? Bi se mi prihodek od najemnine prištel v bruto osebni dohodek in s tem povečala nevarnost, da presežem dohodkovni cenzus?

Bi ohranil pravico do državnega plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, če dohodkovnega cenzusa tudi s pomočjo prihodka iz oddajanja stanovanja ne bi presegel; torej če bi moji letni zaslužek + prihodek iz oddajanja skupaj znašala manj kot 4.690.267,20 SIT bruto?

Odgovor:

Oddajanje lastnega stanovanja (nepremičnine) v najem se šteje kot dohodek iz premoženja in ne kot dohodek iz dejavnosti. Gre za drugo kategorijo prihodkov, ki so sicer tudi obdavčeni. Davčna osnova, ki je v tem primeru podlaga za odmero dohodnine, je dohodek iz oddajanja nepremičnine v najem (torej najemnina), zmanjšana za stroške vzdrževanja, ki ohranjajo vrednost stanovanja, če jih v času oddaje plačuje najemodajalec. Gre za stroške popravil, prenov in podobno. Če se ne uveljavlja stroškov na zgoraj omenjen  način – torej z izkazovanjem dejanskih stroškov, se lahko uveljavlja normirane stroške v višini 40% dohodka, doseženega z oddajanjem (40% najemnine).

Kot ste že sami ugotovili, pa se vam takšen dohodek šteje v osnovo za samo odmero dohodnine (ne kot prihodek iz dejavnosti, temveč kot prihodek iz premoženja), kar pomeni da lahko z njim presežete dohodkovni cenzus. Vsi vaši prihodki skupaj – prihodki iz dejavnosti, za kateri ste pridobili status in posebno olajšavo ter prihodki iz premoženja se skupaj upoštevajo pri cenzusu, ki ga navajate.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura