www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kulturniki in porodniška
9.11.2006

Vprašanje:

Imam status samostojne kulturne delavke s plačilom socijalnih in pokojninskih prispevkov. Do julija leta 2006 sem bila na porodniškem dopustu. Moji vprašanji se nanašata na nadomestila za porodniški dopust in cenzus.

(1) Ali se bruto znesek nadomestil za porodniški dopust, ki sem jih mesečno prejemala od Ministrstva za finance (oz. Centra za socijalno delo) šteje k seštevku, ki se potem primerja s cenzusom?

(2) Ali šteje bruto ali neto znesek nadomestil za porodniški dopust? Drugače povedano: ali od bruto zneska nadomestil za porodniški dopust odštejem znesek prispevkov, ki jih država tudi sicer plačuje za moje socialne in pokojninske prispevke?

Odgovor:

Vrste prihodkov, ki se upoštevajo kot prihodki, ki se vštevajo v dohodkovni cenzus, ki ga omenjate, ureja Uredba o samozaposlenih v kulturi. Ta določa, se kot takšni prihodki štejejo prihodki, ki so sicer obdavčeni z dohodnino in sicer, če gre za »dohodke iz dejavnosti« ali »druge dohodke«.

Zakon o dohodnini loči med več vrstami dohodkov:
- dohodek iz zaposlitve
- dohodek iz dejavnosti
- dohodek iz kmetijske dejavnosti
- dohodek iz premoženja
- dobiček iz kapitala
- drugi dohodki

Kategorije »drugi dohodki« iz Uredbe o samozaposlenih v kulturi ne gre enačiti s kategorijo drugih dohodkov po Zakonu o dohodnini. Uredba namreč določa, da se v osnovo za izračun cenzusa štejejo tako dohodki iz dejavnosti (vezani na status) ter vsi drugi dohodki, ki so obdavčljivi po Zakonu o dohodnini (praktično torej vsi obdavčljivi dohodki, ne le tisti, ki jih prejmete iz naslova svoje dejavnosti).

Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa so kategorija, ki je prav tako predmet dohodnine.

Glede na navedeno, se tudi nadomestilo za porodniški dopust všteva v predmetni cenzus in sicer v obsegu bruto zneska, ki ga dobite (torej skupaj s prispevki).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura