www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Popravek ali tozba?
9.11.2006

Vprašanje:

Za različna podjetja opravljam lektorske storitve. Založba, s katero sodelujem že dlje časa, je izdala knjigo, v kateri sem naveden kot korektor, čeprav korektur nisem opravil. Založba demantija ne namerava objaviti, odločila se je tudi, da mi ne bo izplačala odškodnine, niti honorarja, ker dela pač nisem opravil.

Ker se odpravljam v samostojen poklic, menim, da je ta knjiga izjemno slaba reklama zame. Prosim vas za nasvet, ali se da izogniti tožbi?

Odgovor:

v kolikor založba ne bo ugodila vašim zahtevam po popravku oziroma vsaj javnem opravičilu, vam drug postopek, kot je tožba na sodišču, ne ostaja. Glede na navedeno vam je nastala pravno priznana škodo, ki pa bi jo bilo potrebno v samem postopku na sodišču dokazati.

Kljub temu pa bi veljalo poskusiti pred tem dvoje:

Možno bi bilo, da bi založbi pred vložitvijo tožbe poslali še en dopis – zahtevek, na katerega bi bil podpisan tudi kakšen odvetnik, saj bi s tem imel zahtevek večjo težo. V samem dopisu se založbi pojasni, kakšna škoda vam je nastala ter jo obvesti, da boste vložili tožbo, v kolikor ne objavijo popravka, s čimer si lahko nakopljejo še višje stroške.

Druga možnost pa bi bila, da poskušate kljub vsemu spor rešiti izvensodno na miren način – npr. z mediacijo. Pogoj za takšen postopek pa je, da se obe strani z vključitvijo v postopek mediacije strinjata in torej pokažeta voljo za razrešitev nastalega spora.

Ali je katera izmed obeh »novih ponudb« sprejemljiva, je povsem dejansko vprašanje in vam veliko ne moremo pomagati, saj morate sami preceniti kaj vam več pomeni (tožba in prekinitev odnosov z založbo, odškodninski zahtevek ali opravičilo ali pa možen zaslužek v bodoče, katerega višina pa je neznana). Pravno gledano so vaše možnosti kot opisano zgoraj, od vas pa je odvisno, ali jih boste izkoristili. Postopek za odškodnino oziroma zahteva za objavo popravka so postopki, ki se vedno začnejo le na zahtevo upravičenca in jih sodišča ne začnejo po uradni dolžnosti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura