www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Podjetje za likovno izobraževanje
11.1.2007

Vprašanje:

Ustanavljam podjetje za likovno izobraževanje. Ali moram za to izpolnjevati kakšne posebne pogoje? In ali je kaka predpisana oblika - s.p., d.o.o?

Podjetje, v katerem bom deloval kot vodja, sestra - akademska slikarka - pa kot izvajalka, se bo ukvarjalo z likovnimi tečaji in delavnicami.

Odgovor:

Ni posebej predpisane oblike. Če gre za izobraževanje na likovnem področju, bi bilo mogoče vseeno najbolj primerno ustanoviti zavod. Po Zakonu o zavodih so "zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, sodialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovnja ali druge dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička."

Glede dobička seveda ne pomeni, da ga ne smete ustvarjati, nasprotno, morate poslovati s pozitivno bilanco, vendar ga pri zavodih kot neprofitnih organizacijah ni dovoljeno deliti med ustanovitelje, temveč se namenja za razvoj dejavnosti zavoda.

Če pa želite ustanoviti organizacijo, v kateri bi s svojo dejavnostjo pridobivali dobiček, potem morate ustanoviti eno izmed gospodarskih družb (najbolj primerna bi bila verjetno družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o.) ali pa se registrirajte kot samostojni podjetnik - s.p.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura