www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zavod ali društvo?
1.2.2007

Vprašanje:

Katere so ključne razlike med društvom in zasebnim zavodom na področju mladinske kulture in umetnosti? Kateri so razlogi in prednosti, da pravna oseba zasebnega prava (npr. eno mladinsko društvo ali dve) ustanovi zasebni zavod?

Odgovor:

Ključna razlika je v tem, da je društvo članska organizacija, zavod pa ni. Iz tega sledi, da imajo najvišjo pravico odločanja v društvu člani na občnem zboru, kjer sprejemajo glavne odločitve, dočim ustanovitelji v zavodu nimajo tako močnega vpliva na odločanje, saj  je odločanje prepuščeno večinoma svetu zavoda, ki je tripartiten (predstavniki ustanoviteljev, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov ali zainteresirane javnosti). Seveda pa je lahko v aktu o ustanovitvi tudi določeno, da se določene odločitve sprejemajo le ob soglasju ustanoviteljev.

Ena izmed razlike je tudi, da lahko po Zakonu o humanitarnih organizacijah in Zakonu o invalidkksih organizacijah dobi status humanitarne ali invalidske organizacije le društvo (ali zveza).

Ko omenjate, da gre za dve društvi, ki delujeta na področju mladinske kulture in umetnosti, ki razmišljata o ustanovitvi novega društva ali zavoda, naj vas opozorimo še na najbolj logično možnost, da ustanovite zvezo društev. Po novem Zakonu o društvih namreč lahko že dve društvi ustanovita zvezo (prej je bil pogoj tri društva). Zveza je običajno nadgradnja delovanja društev članov in se ustanovi zaradi uresničevanja skupnih
interesov.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura